Technologijų pamokos Utenos RPM centre

2022 m. gegužės 18 dieną Utenos RPM centre lankėsi Krašuonos progimnazijos trečiokai. Jau ne pirmą kartą besisvečiuojančius krašuoniškius vilioja moderniose laboratorijose vedamos technologijų pamokos ir mokytojai, sugebantys praktine veikla sudominti mažuosius. Atvykusius pasitikusi profesijos mokytoja Rita Leikuvienė pasidžiaugė dideliu būriu mokinių, papasakojo apie tai, kokių saugos priemonių reikia laikytis konditerijos laboratorijoje, ir pakvietė atlikti praktinę užduotį – kepti sausainių. Smagiausia pamokos dalis – skanėstų degustacija ir pasidalijimas įspūdžiais, kurių tikrai netrūko. Mokinius lydėjusios mokytojos teigimu, naudinga ir įdomi veikla mokomosiose laboratorijose ne tik motyvuoja ugdytinius, bet ir skatina suprasti ir labiau pažinti save.

IŠVYKA Į UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMU

2022 m. gegužės 17 d. Utenos RPM centro Soc-21 gr. mokinės, lydimos profesijos mokytojos Ingos Lapinskienės, lankėsi viename didžiausių centrų Lietuvoje – UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE. Juose gyvena beveik 300 neįgalių žmonių iš Utenos apskrities ir kitų regionų. Dauguma – dviviečiuose kambariuose, aprūpintuose pagrindiniais baldais. Globojami gyventojai maitinami valgykloje, tačiau skyrių virtuvėlėse gali ir patys pasigaminti maisto. Laisvalaikį leidžia poilsio kambariuose, bibliotekoje, užimtumo centre. Sudarytos sąlygos siūti, siuvinėti, megzti, drožinėti, kitaip lavinti įgūdžius. Daug dėmesio skiriama neįgaliųjų bendravimo įgūdžiams atstatyti. Palaikomi ryšiai su giminėmis, kaimynais. Gyventojų aktyvumas ugdomas organizuojant išvykas, ekskursijas. Mokytoja ir būsimos soc. darbuotojo padėjėjos dėkingos už suteiktą galimybę pamatyti, kaip rūpinamasi globojamais asmenimis, ir „pasimatuoti“ savo profesiją būsimoje darbo vietoje.

Praktinėse pamokose Utenos RPM centre – Svėdasų J. Tumo-Vaižganto gimnazijos mokiniai

Populiarumą susigrąžinantis profesinis mokymas pritraukia vis daugiau jaunuolių, svajojančių kuo greičiau įsilieti į darbo rinką. Ar pomėgiai atitinka jų lūkesčius? Į šį klausimą ir padeda atsakyti dalyvavimas integruotose technologijų ir specialybės dalykų pamokose, kurios vyksta profesinio mokymo įstaigose. 2022 m. gegužės 13 dieną šia galimybe pasinaudojo Svėdasų J. Tumo-Vaižganto gimnazijos mokiniai, atvykę į Utenos RPM centrą ne tik apžiūrėti modernių praktinio mokymo laboratorijų, bet ir išbandyti konditerio ir automobilių mechaniko amato. Per konditerijos pamoką, kurią vedė profesijos mokytoja Laima Bartasūnienė, gimnazistai kepė, o vėliau ragavo plikytos tešlos sausainius, o automobilių remonto dirbtuvėse su profesijos mokytoju Jonu Bivainiu tyrinėjo automobilio važiuoklę. Anot gimnazijos skyriaus vedėjos Gražinos Indriūnienės, integruotos technologijų ir specialybės dalyko pamokos tampa puikia priemone ne tik paįvairinti mokymąsi, bet jį padaryti įdomesnį ir patrauklesnį.

ŽYGIS Į UTENOS KRAŠTOTYROS MUZIEJŲ IR KRAŠUONOS PARKĄ

2022 m. gegužės 10 d. Utenos RPM centro Vr-20, Vr-21 ir Mr-21 grupių mokiniai, lydimi mokytojos Audros Udrienės, lankėsi Utenos kraštotyros muziejuje ir grožėjosi rajono tautodailininkų kūriniais. Parodoje akį traukė siuvinėti paveikslai, šiaudiniai sodai ir kiti vienas už kitą gražesni meistrų darbai. Žygeiviai stabtelėjo Utenio aikštėje prie stiklo galerijoje besipuikuojančių Vytauto Valiušio keramikos dirbinių. Antroje žygio dalyje, stebėdami žydintį pavasarį, mokiniai keliavo į Krašuonos parką prie tautodailininko V. Šemelio įrengto „Laimės šulinio“, aplankė Krašuonos ąžuolų parką, kuriame 1990 metais Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo proga pasodintas Atgimimo ąžuolynas, o 2006 metais, artėjant Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimui, – Lietuvos tūkstantmečio ąžuolynas. Mokytojos teigimu, toks žygis – tai nauda ne tik fizinei sveikatai. Šalia kitų kompetencijų ugdymo ne mažiau svarbu ugdyti ir jauno žmogaus kūrybiškumą.

ŽYGIS Į UTENOS GYVŪNŲ MYLĖTOJŲ DRAUGIJĄ

2022 m. gegužės 6 dieną Utenos RPM centro Vr-20 ir Soc-21 grupės mokiniai, lydimi mokytojos Ingos Lapinskienės, žygiavo į Utenos gyvūnų mylėtojų draugiją. Dauguma mokinių čia lankėsi pirmą kartą – ne tik pamatė daug globojamų gyvūnėlių, tačiau ir bandė nuspėti jų charakterį. Vieni – draugiški, kiti – labai pikti, treti – sergantys. Kiekvienam reikia meilės ir priežiūros. Gyvūnų mylėtojų draugijos darbuotojai pakvietė mokinius dažniau ateiti jų pavedžioti, pabūti kartu gamtoje, pažaisti. Mokytojos teigimu, svarbu įvairiais būdais ugdyti jauno žmogaus sąmoningumą ir mokytis mylėti tuos, kurie neišgyventų be žmogaus globos.

UTENOS RPM CENTRE LANKĖSI GIMNAZIJŲ VADOVAI

2022 m. balandžio 28 d. Utenos RPM centre lankėsi Utenos rajono gimnazijų vadovai. Svečiai susipažino su mokykla ir susitarė dėl tolimesnio bendradarbiavimo. Nuo kitų mokslo metų pasiūlyta trečios klasės gimnazistams lankyti „Vertikalių paviršių apdailos plytelėmis ir plytelių dangos remonto“ modulį. Susitikimo organizatorės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojos Virginijos Vaitiekienės teigimu, kokybiškas mokymas moderniose laboratorijose turėtų ne tik sustiprinti būsimų specialistų profesines ir specialiąsias kompetencijas, bet ir pritraukti gimnazistus, pasiryžusius išbandyti praktinę veiklą.

UTENOS RPM CENTRE LANKĖSI MOKINIAI IŠ ANTAZAVĖS JUOZO GRUODŽIO GIMNAZIJOS

2022 m. balandžio 15 d. Utenos RPM centre lankėsi mokiniai iš Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos. Atvykimo tikslas – ne tik susipažinti su mokymo įstaiga, praktine baze, kitų mokslo metų priėmimo tvarka ir siūlomomis specialybėmis, bet ir pasipraktikuoti moderniose laboratorijose. Pagal pomėgius pasirinkę išbandyti konditerio, automobilių remontininko ir socialinio darbuotojo padėjėjo specialybes, gimnazistai įdėmiai klausėsi specialybių pristatymo, uždavė aktualių klausimų, išbandė kai kurias praktines veiklas. Ekskursiją vedusi gimnazijos skyriaus vedėja Gražina Indriūnienė dėkoja mokytojams Ingai Lapinskienei, Aidai Tuzienei ir Edmundui Leišiui už profesinio orientavimo pamokas ir kviečia susidomėjusius mokymo centre rengiamomis specialybėmis ateinančiais mokslo metais pasirinkti profesinę mokyklą Utenoje.

UTENOS RPM CENTRO SIUVĖJŲ DOVANOS UKRAINIEČIŲ KARIAMS

Kilus karui Ukrainoje, daugelis susirūpino, kuo gali padėti užpultai tautai. 2022-04-11 dieną kūrybingos ir aktyvios Utenos RPM centro siuvėjo specialybės mokinės Ukrainos kariams pasiuvo pošalmius. Mokytojos Gražinos Vygėlienės teigimu, kiekvienas darbas, kad ir nedidelis, kažkam gali būti labai reikalingas.

GAVĖNIOS APMĄSTYMAI LELIŪNŲ ŠV. JUOZAPO BAŽNYČIOS KOPLYČIOJ

Utenos RPM centras jau ne pirmus metus džiaugiasi užsimezgusia bendryste su Leliūnų šv. Juozapo parapijos klebonu Andriumi Šukiu. 2022 m. balandžio 8 dieną centro mokiniai svečiavosi šioje parapijoje. Išvykos tikslas – aplankyti mišrios architektūros su gotiškais, romaniškais ir moderniais elementais bažnyčią, pastatytą 1901–1905 m., ir netradicinėje erdvėje – pernai šios mokyklos apdailininkų restauruotoje koplytėlėje – stabtelėti Gavėnios apmąstymams. Pasitikęs atvykusius, trumpai papasakojęs bažnyčios istoriją ir pasidžiugęs garsiais vargonais bei tautodailininkės Odetos Bražėnienės karpiniais, klebonas pakvietė į koplytėlėje eksponuojamą parodą „MORALINIŲ KOMPASŲ KALIBRACIJA, ARBA EUROPOS GAVĖNIA 7 MIRTINŲ NUODĖMIŲ KONTEKSTE“. Joje – „Rokiškio sirenos“ žurnalistės Linos Dūdaitės-Kralikienės mintimis, parapijos klebono bei kitų bendraminčių vizualizacija pristatytos septynios mirtinos nuodėmės, sutrikdančios žmogaus ir visuomenės ryšį su Dievu, savimi ir aplinkiniais. Kunigo Andriaus Šukio teigimu, „svarbu apmąstyti, kokie XXI a. žmogaus dvasinio ir moralinio gyvenimo dėsniai buvo paminti, kad kilo karas Europoje? Ar ne dabar laikas atsakyti į klausimus, kaip ir kodėl per trisdešimt metų išaugo Rusijos galia, kaip tam pasitarnavo Europa ir kodėl toks vangus jos atsakas į karą?“ Įprastinį Kryžiaus kelią pakeitusi 7 didžiųjų nuodėmių instaliacija šiandieninių įvykių kontekste kviečia ne tik stabtelėti mąstant apie PUIKYBĘ, GODUMĄ, PAVYDĄ, PYKTĮ, GAŠLUMĄ, NESAIKINGUMĄ, TINGUMĄ, bet ir raudonuojant pajusti, kaip šios nuodėmės patogiai „įsitaisiusios“ mūsų viduje. Kada ateis laikas, kai pradėsime mąstyti ir bandyti keistis, siekdami atstatyti suardytą darną? Kas priklauso nuo žmogaus, o kas nuo Kūrėjo? Atsakymą galima rasti žurnalistės Linos žodžiuose: „Dievas duoda receptą tam, kad sukurtume prasmingą gyvenimą žemėje ir turėtume Amžinojo gyvenimo viltį. Tai DEKALOGAS, kitaip sakant, dešimt Dievo įsakymų. Kelias iš karo chaoso į žmogaus ir visuomenės klestėjimą. Į pagarbų santykį su savimi, su aplinkiniais, su visuomene ir pasauliu…“ Atsakymų, žinoma, ieškos kiekviena karta savaip. Tačiau tikėtina, kad išgirstas įtaigus žodis ir virpulius per nugarą sukėlęs skvarbus žvilgsnis į žmogaus nuopuolių liūną sujaudino mokinius, dalyvavusius Gavėnios apmąstymuose. Auklėtinius lydėjusi mokytoja nuoširdžiai dėkoja Leliūnų šv. Juozapo parapijos klebonui už įdomią ekskursiją ir išskirtinę dvasingumo ugdymo pamoką.

URPMC JAUNIEJI ŽURNALISTAI

INTEGRUOTA SIUVIMO PAMOKA

2022 m. balandžio 6 d. Utenos RPM centre vyko integruota siuvimo pamoka Soc-21 ir Sv-21 grupėms. Pamoką vedė profesijos mokytojos Inga Lapinskienė ir Gražina Vygelienė. Mokinės mokėsi siuvimo pagrindų – išmoktos pirmosios siūlės. Mokytojos Ingos teigimu, būsimosios socialinio darbo padėjėjos per praktiką galės pritaikyti žinias ir įgūdžius – atlikti smulkius drabužių taisymo darbus. Pamokos pabaigoje pasidžiaugta rezultatais ir dėkota profesijos mokytojai Gražinai už kantrybę ir suteiktą galimybę mokytis siūti.

lt_LT