GAVĖNIOS APMĄSTYMAI LELIŪNŲ ŠV. JUOZAPO BAŽNYČIOS KOPLYČIOJ

673 Views

Utenos RPM centras jau ne pirmus metus džiaugiasi užsimezgusia bendryste su Leliūnų šv. Juozapo parapijos klebonu Andriumi Šukiu. 2022 m. balandžio 8 dieną centro mokiniai svečiavosi šioje parapijoje. Išvykos tikslas – aplankyti mišrios architektūros su gotiškais, romaniškais ir moderniais elementais bažnyčią, pastatytą 1901–1905 m., ir netradicinėje erdvėje – pernai šios mokyklos apdailininkų restauruotoje koplytėlėje – stabtelėti Gavėnios apmąstymams. Pasitikęs atvykusius, trumpai papasakojęs bažnyčios istoriją ir pasidžiugęs garsiais vargonais bei tautodailininkės Odetos Bražėnienės karpiniais, klebonas pakvietė į koplytėlėje eksponuojamą parodą „MORALINIŲ KOMPASŲ KALIBRACIJA, ARBA EUROPOS GAVĖNIA 7 MIRTINŲ NUODĖMIŲ KONTEKSTE“. Joje – „Rokiškio sirenos“ žurnalistės Linos Dūdaitės-Kralikienės mintimis, parapijos klebono bei kitų bendraminčių vizualizacija pristatytos septynios mirtinos nuodėmės, sutrikdančios žmogaus ir visuomenės ryšį su Dievu, savimi ir aplinkiniais. Kunigo Andriaus Šukio teigimu, „svarbu apmąstyti, kokie XXI a. žmogaus dvasinio ir moralinio gyvenimo dėsniai buvo paminti, kad kilo karas Europoje? Ar ne dabar laikas atsakyti į klausimus, kaip ir kodėl per trisdešimt metų išaugo Rusijos galia, kaip tam pasitarnavo Europa ir kodėl toks vangus jos atsakas į karą?“ Įprastinį Kryžiaus kelią pakeitusi 7 didžiųjų nuodėmių instaliacija šiandieninių įvykių kontekste kviečia ne tik stabtelėti mąstant apie PUIKYBĘ, GODUMĄ, PAVYDĄ, PYKTĮ, GAŠLUMĄ, NESAIKINGUMĄ, TINGUMĄ, bet ir raudonuojant pajusti, kaip šios nuodėmės patogiai „įsitaisiusios“ mūsų viduje. Kada ateis laikas, kai pradėsime mąstyti ir bandyti keistis, siekdami atstatyti suardytą darną? Kas priklauso nuo žmogaus, o kas nuo Kūrėjo? Atsakymą galima rasti žurnalistės Linos žodžiuose: „Dievas duoda receptą tam, kad sukurtume prasmingą gyvenimą žemėje ir turėtume Amžinojo gyvenimo viltį. Tai DEKALOGAS, kitaip sakant, dešimt Dievo įsakymų. Kelias iš karo chaoso į žmogaus ir visuomenės klestėjimą. Į pagarbų santykį su savimi, su aplinkiniais, su visuomene ir pasauliu…“ Atsakymų, žinoma, ieškos kiekviena karta savaip. Tačiau tikėtina, kad išgirstas įtaigus žodis ir virpulius per nugarą sukėlęs skvarbus žvilgsnis į žmogaus nuopuolių liūną sujaudino mokinius, dalyvavusius Gavėnios apmąstymuose. Auklėtinius lydėjusi mokytoja nuoširdžiai dėkoja Leliūnų šv. Juozapo parapijos klebonui už įdomią ekskursiją ir išskirtinę dvasingumo ugdymo pamoką.

URPMC JAUNIEJI ŽURNALISTAI

lt_LT