PAMOKA, SKIRTA VYTAUTO MAČERNIO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS

784 Views

2021 m. lapkričio 15 d. Utenos RPM centro bibliotekoje Suaugusiųjų mokymosi savaitė prasidėjo netradicine pamoka, skirta Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms. Pristatydama šios savaitės tikslus ir idėją, bibliotekos vedėja Vida Šiaudžionienė pakvietė Mr/As-21 gr. mokinius įsiklausyti į poeto žodžius, prisimenant trumpą, bet ryškų jo gyvenimą, tragišką žūtį ir kūrybinį palikimą. Dėmesį kaustė etnomuzikologės Zitos Kelmickaitės kurta laida „Kelionė poeto V. Mačernio gyvenimo takais“. Joje iš atsiminimų, nuotraukų, pasakojimų nupieštas jaunas kūrėjas – filosofas. Poeto amžininkus stebino intensyvi jo vaizduotė, atsiremianti į būties pagrindus, polinkis į regėjimus, kuriuose – išskirtinis namų ir senolės paveikslas. Lyg plazdanti kūrybinė dvasia skambėjo V. Mačernio eilės. Pasirinktus sonetus skaitė ir mokiniai, kartu prisimindami Renesanso laikais išpopuliarėjusį lyrikos žanrą. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja A. Lebionkienė dėkojo bibliotekos vedėjai už puikų bandymą atgaivinti eilėraščių skaitymą, kvietimą jungtis į Suaugusiųjų savaitės renginius ir galimybę pamoką vesti jaukioje mokyklos bibliotekoje.

lt_LT