Utenos regioninis profesinio mokymo centras Kviečia mokytis 2022-2023 m.m.

PRIĖMIMAS Į 1-Ą IR 2-Ą (9 IR 10) GIMNAZIJOS SKYRIAUS KLASES

Priimami mokiniai, baigę 8 ir 9 klases mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Mokydamiesi 1-oje ir 2-oje gimnazijos skyriaus klasėse mokiniai įgyja pagrindinį išsilavinimą.  Baigę pagrindinio ugdymo programą, mokiniai tęsia mokymą pagal pasirinktą profesinio mokymo programą ir pagal vidurinio ugdymo programą.

DOKUMENTAI IR JŲ PATEIKIMO TVARKA

Stojantieji į 1-ą ir 2-ą gimnazijos skyriaus klases pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą, kuriame nurodoma pasirinkta pagrindinio ugdymo programa (pildoma centre);
 • mokymosi pasiekimų pažymėjimą (arba pažymą apie mokymosi pasiekimus);
 • gimimo liudijimą;
 • pasą ar kitą asmens tapatybės dokumentą (pateikia komisijai asmeniškai);
 • keturias nuotraukas (3x4 cm);
 • sveikatos pažymėjimus (027-1/a ir 086/a formos).

INFORMACIJA

Dokumentai priimami 204 kab., antrame aukšte nuo 7.30 iki 16.00 val.,
Telefonas pasiteirauti: (8 389) 69 151. El. p. info@utenosrpmc.lt

PRIĖMIMAS Į 3-Ą (11) GIMNAZIJOS SKYRIAUS KLASĘ

Į  3-ą (11) gimnazijos skyriaus klasę priimami mokiniai, įgiję pagrindinį išsilavinimą, bei siekiantys įgyti vidurinį išsilavinimą ir profesiją.

 Profesinio mokymo programos:

 • Virėjas (2,5 metų);
 • Kirpėjas (3 metai);
 • Apdailininkas (3 metai);
 • Transporto priemonių remontininkas (3 metai).

Po dviejų metų mokiniai, išlaikę mokyklinius arba valstybinius brandos egzaminus, įgyja vidurinį išsilavinimą ir gauna brandos atestatą.

Trečiaisiais mokymosi metais mokiniai mokosi tik pasirinktos profesinio mokymo programos dalykų.

Mokiniai, baigę profesinio mokymo programą, įvertinus jų įgytas kompetencijas, įgyja profesinę kvalifikaciją ir gauna profesinio mokymo diplomą.

Pagrindiniai 2022 m. priėmimo terminai:

 1. PAGRINDINIS PRIĖMIMAS (VASAROS ETAPAS):

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas.

 • 2022 m. birželio 1 d. – 2022 m. rugpjūčio 5 d. 

 Testų, jei taikomi, laikymas:

 • 2022 birželio 7 d. - rugpjūčio 4 d.

 Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu):

 • 2022 m. rugpjūčio 12 d.

 Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose.

 • 2022 m. rugpjūčio 16 d. - 2022 rugpjūčio 18 d. iki 14.00 val. 
 1. PAPILDOMAS PRIĖMIMAS:

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamu-mą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas:

 • 2022 m. rugpjūčio 19 d. - rugpjūčio 23 d.
 • Testų, jei taikomi, laikymas:
 • 2022 m. rugpjūčio 19 d. - rugpjūčio 22 d.

 

Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu):

 • 2022 m. rugpjūčio 26 d.

 

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose.

 • 2022-08-29 –30 d., o profesinio mokymo įstaigoms, priimančioms daugiau nei 300 mokinių,  – 2022-08-31 d.

 

III. LAISVŲ VF AR VNF VIETŲ UŽPILDYMAS PRASIDĖJUS MOKYMO PROCESUI

 

2022 m. rugsėjo 5 d. – lapkričio 30 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui). Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.

Nuoseklus prašymų ir sprendimų priėmimas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio PM programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę PM įstaigą tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Profesinis mokymas yra nemokamas, siekiantiems įgyti pirmą kvalifikaciją ar jau turintiems vieną kvalifikaciją, įgytą profesinėje arba aukštojoje mokykloje.

Priėmimo metu stojantysis gali pateikti iki 3 pageidavimų, išrikiuodamas juos prioriteto tvarka.

Sutarties pasirašymo metu pateikiami šie dokumentai:

 • Išsilavinimo dokumentas (originalas);
 • Sveikatos pažyma (086/a forma) ir (027-1/a forma – asmenims iki 18 m.);
 • Trys nuotraukos dokumentams (3x4);
 • Asmens dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė). Užsieniečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

INFORMACIJA

Dokumentai priimami 204 kab., antrame aukšte nuo 7.30 iki 16.00 val.,
Telefonas pasiteirauti: (8 389) 69151. El. p. info@utenosrpmc.lt

PRIĖMIMAS Į PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS

Pirminis profesinis mokymas skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti ir teikiamas ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims, įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą.

Prašymai mokytis pagal pirminio, tęstinio profesinio mokymo programas yra priimami Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos LAMA BPO bendram priėmimui organizuoti skirtoje sistemoje, kurioje nurodomos priėmimo datos, žingsniai, prašymo pateikimo tvarka.

 • Pagrindiniai 2022 m. priėmimo terminai:
  I.PAGRINDINIS PRIĖMIMAS (VASAROS ETAPAS):
  • 2022 m. birželio 1 d. - 2022 rugpjūčio 5 d.
  Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas
  • 2022 birželio 7 d. - rugpjūčio 4 d.
  Testų, jei taikomi, laikymas
  • 2022 m. rugpjūčio 12 d.
  Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)
  • 2022 m. rugpjūčio 16 d. - 2022 rugpjūčio 18 d. iki 14.00 val.
  Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose.
  II. PAPILDOMAS PRIĖMIMAS:
  • 2022 m. rugpjūčio 19 d. - rugpjūčio 23 d.
  Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas
  • 2022 m. rugpjūčio 19 d. - rugpjūčio 22 d.
                  Testų, jei taikomi, laikymas.
  • 2022 m. rugpjūčio 26 d.
                  Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)
  • 2022-08-29 –30 d., o profesinio mokymo įstaigoms, priimančioms daugiau nei 300 mokinių,  – 2022-08-31 d.
  Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose.
  III. Laisvų vf ar vnf vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui
  2022 m. rugsėjo 5 d. – lapkričio 30 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.

Nuoseklus prašymų ir sprendimų priėmimas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio PM programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę PM įstaigą tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Profesinis mokymas yra nemokamas, siekiantiems įgyti pirmą kvalifikaciją ar jau turintiems vieną kvalifikaciją, įgytą profesinėje arba aukštojoje mokykloje.

Priėmimo metu stojantysis gali pateikti iki 3 pageidavimų, išrikiuodamas juos prioriteto tvarka.

Sutarties pasirašymo metu pateikiami šie dokumentai:

• Išsilavinimo dokumentas (originalas);

• Sveikatos pažyma (086/a forma) ir (027-1/a forma – asmenims iki 18 m.);

• Trys nuotraukos dokumentams (3x4);

• Asmens dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė). Užsieniečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

PRIĖMIMAS Į TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS

Tęstinis profesinis mokymas:

 • Tęstinis profesinis mokymas yra skirtas ne pirmajai kvalifikacijai įgyti;
 • Asmeniui, tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją, ankstesnio mokymosi pasiekimai įskaitomi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 • Asmeniui, baigusiam tęstinio formaliojo profesinio mokymo programą ir (arba) nustatyta tvarka gavusiam jo įgytų kompetencijų įvertinimą, suteikiama atitinkamo lygio kvalifikacija.

Laikoma, kad asmuo įgijo pirmąją kvalifikaciją, jeigu jis įgijo kvalifikaciją:

 •  turėdamas tik pradinį ar pagrindinį išsilavinimą;
 •  kartu su pagrindiniu išsilavinimu;
 •  kartu su pagrindiniu išsilavinimu ir nuosekliai mokydamasis (arba nenutraukęs mokymosi) įgijo kitą kvalifikaciją kartu su viduriniu išsilavinimu;
 •  kartu su viduriniu išsilavinimu;
 •  turėdamas tik vidurinį išsilavinimą.

Prašymai mokytis pagal tęstinio profesinio mokymo programas yra priimami tik Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos LAMA BPO bendram priėmimui organizuoti skirtoje sistemoje, kurioje nurodomos priėmimo datos, žingsniai, prašymo pateikimo tvarka.

Konsultacijos priėmimo klausimais (darbo dienomis 8.00–16.00 val.)

Pagrindiniai 2021 m. priėmimo terminai:

I.PAGRINDINIS PRIĖMIMAS (VASAROS ETAPAS):

 • 2021 m. birželio 1 d. -2021 rugpjūčio 11 d.
 • Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas
 • 2021 birželio 7 d. - rugpjūčio 10 d.

Testų, jei taikomi, laikymas

 • 2021 m. rugpjūčio 13 d.

Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)

 • 2021 m. rugpjūčio 13 d. - 2021 rugpjūčio 18 d. iki 14.00 val.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose.

II. PAPILDOMAS PRIĖMIMAS:

 • 2021 m. rugpjūčio 19 d. - rugpjūčio 25 d.

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

 • 2021 m. rugpjūčio 20 d. - rugpjūčio 23 d.

Testų, jei taikomi, laikymas.

 • 2021 m. rugpjūčio 27 d.

Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)

 • 2021-08-30 –31 d., o profesinio mokymo įstaigoms, priimančioms daugiau nei 300 mokinių,  – ir rugsėjo 1 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose.

III. Laisvų vf ar vnf vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui

 • 2021 m. rugsėjo 6 d. – lapkričio 30 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.

Nuoseklus prašymų ir sprendimų priėmimas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio PM programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę PM įstaigą tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Profesinis mokymas yra nemokamas, siekiantiems įgyti pirmą kvalifikaciją ar jau turintiems vieną kvalifikaciją, įgytą profesinėje arba aukštojoje mokykloje.

Priėmimo metu stojantysis gali pateikti iki 3 pageidavimų, išrikiuodamas juos prioriteto tvarka.

Sutarties pasirašymo metu pateikiami šie dokumentai:

• Išsilavinimo dokumentas (originalas);

• Sveikatos pažyma (086/a forma) ir (027-1/a forma – asmenims iki 18 m.);

• Trys nuotraukos dokumentams (3x4);

• Asmens dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė). Užsieniečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

lt_LT