UTENOS REGIONINIS PROFESINIO MOKYMO CENTRAS Mokinius baigusius 8 klases kviečiame mokytis 9-je (gimnazijos I-e) klasėje

Stojantieji priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:

 • Prašymą(pildomas vietoje).
 • Pasą, ar asmens tapatybės kortelę, ar gimimo liudijimą.
  Dokumentas skirtas stojančiojo tapatybės patvirtinimui.
 • 8 klasės mokymosi pasiekimų pažymėjimo originalą.
  Padaroma dokumento skaitmeninė kopija.
 • Vaiko sveikatos pažymėjimą, parengtą pagal Statistinės apskaitos formą Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“
  Informuojama apie elektroninės pažymos buvimą.
 • 2 fotonuotraukas (3x4 cm).
  Nuotraukos skirtos mokinio ir bendrabučio gyventojo pažymėjimams išduoti.
 • Specialiųjų poreikių asmenys iki 21 metų turi pateikti pedagoginių psichologinių tarnybų pažymas dėl programų pritaikymo.

Sėkmingai baigę 10 klasę ir išlaikę pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrą gali mokytis pagal vidurinio ugdymo programą.

lt_LT