PROFESINIO MOKYMO DIPLOMŲ ĮTEIKIMO ŠVENTĖ UTENOS RPM CENTRE

865 Views

2021-06-23 d. Utenos RPM centre iškilminga PROFESINIO MOKYMO DIPLOMŲ ĮTEIKIMO ŠVENTE baigėsi dar vieneri mokslo metai. Nelengvi, paženklinti pasauline pandemija ir karantinu, tačiau padėję įvertinti ir suprasti žmogiško ryšio svarbą. Smuiko melodijos garsai, pasklidę iš muzikos mokytojos Sigitos Kovienės rankų, sutelkė susirinkusius į šventę suklusti. Neeilinė renginio pradžia kūrė iškilmingą nuotaiką. Leliūnų Šv. Juozapo parapijos klebonas Andrius Šukys, pernai baigęs šią profesinę mokyklą, pašventino mokymo centro direktoriaus Zenono Aleknos rankų ir širdies kūrinį – mokyklos kiemelyje pastatytą KOPLYTSTULPĮ. Sveikindamas absolventus, direktorius prasitarė, kad, dovanodamas mokyklai šią dovaną, nori palikti matomą žymę kaip žmogaus buvimo žemėje ir šioje vietoje ženklą. Profesinio mokymo diplomai virėjams, apdailininkams (statybininkams), automobilių mechanikams, maisto pramonės darbuotojams, konditeriams, staliams, siuvėjams ir apskaitininkams buvo teikiami jau sakralioje mokyklos kiemelio erdvėje. Gal todėl ir absolventų, ir grupių vadovų, ir renginio vedėjos mokytojos Daivos Šereikienės žodžiai įgavo ypatingos šviesos ir prasmės. Mokyklos administracijai, mokytojams, aptarnaujančiam personalui ne tik dėkota už rūpestį, nuolatinį skatinimą, atsidavimą ir begalinę meilę, bet šią nuoširdumo akimirką Donato lūpomis buvo ištarti ir atsiprašymo žodžiai... Netikėta, nelaukta, tačiau...Kas gali labiau sujaudinti MOKYTOJĄ? Gal čia ir yra viso jų darbo prasmė? Kai atsiveria žmogaus širdis, kai prabyla jo vidus, į kurį po trupinėlį dėta gerumo, grožio, meilės, pagarbos ir kitų vertybių, padedančių keistis, užsiauginti sparnus ir pakilti. Pakilti savarankiškam skrydžiui...

Šventėje padėkos liejosi ne tik mokytojams. Leliūnų Šv. Juozapo parapijos klebonas Andrius Šukys dėkojo būsimiems apdailininkams ir jų mokytojui, pasiryžusiems padėti prikelti koplytėlę (kurioje bus eksponuojami meno kūriniai) naujam gyvenimui. Užsimezgęs mokyklos ir Leliūnų parapijos bendradarbiavimo ryšys – dar vienas prasmingos veiklos etapas. Tarp žemės ir dangaus, darbo ir kūrybos... Šias dvasingumo ir kūrybos sąsajų akimirkas pratęsti kunigas pakvietė į Šv. Juozapo metams skirtas iškilmes, vyksiančias birželio 26–27 dienomis Leliūnų parapijoje, ir kartu pažiūrėti uteniškio režisieriaus Šeduikio pastatytą spektaklį „Ponia tarnaitė“.

PROFESINIO MOKYMO DIPLOMŲ įteikimo šventė baigėsi vedėjos Daivos Šereikienės linkėjimu gyventi valso ritmu. Tesaugo mokyklą direktoriaus sukurtas ir kunigo pašventintas koplytstulpis, o žmogiška šiluma ir pasiilgto buvimo kartu akimirkos, sutaurinusios ypatingą šventinį susitikimą, teišlieka ilgai. Kaip nepakartojamas įspūdis, kaip begalinės šviesos ir tikėjimo blyksnis mokyklos istorijoje.

Renginio akimirkos
lt_LT