SVARBI INFORMACIJA

1 View

Vyriausybei paskelbus karantiną  (LR Vyriausybės  2020 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“)

Utenos regioniniame profesinio mokymo centre

  • nuo lapkričio 9 d.   ugdymo procesas bus vykdomas derinant nuotolinį mokymosi būdą su kasdieniu būdu užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.
  • Nuotoliniu būdu bus vykdomas pagrindinis ir vidurinis ugdymas (9-12 klasės), modulinių profesinio mokymo programų teorinis mokymas. Praktinis  mokymas vykdomas derinant kasdienį būdą su nuotoliniu pagal atskirus tvarkaraščius (nuotolinio mokymo ir kasdienio mokymo).
  • Visa aktuali informacija skelbiama elektroniniame dienyne TAMO.
lt_LT