VISUOTINIS MOKINIŲ SUSIRINKIMAS UTENOS RPM CENTRE

691 Views

2021 metų rugsėjo 15 dieną VISUOTINIAME MOKINIŲ SUSIRINKIME Utenos RPM centre dalyvavusius mokinius pasveikino pavaduotoja ugdymui Loreta Baltuškienė, pakvietė būti aktyviais mokyklos bendruomenės nariais, siūlyti įdomias ir prasmingas veiklas, prisidėti prie mokyklos įvaizdžio kūrimo. Susirinkimą tęsusi mokinių tarybos koordinatorė Ramunė Laurinavičienė, apgailestaudama, kad kai kuriuos renginius organizuoti sutrukdė karantinas, pristatė praeitais mokslo metais įvykusias veiklas. Buvo pasidžiaugta į virtualią erdvę perkeltais mokinių kūrybiniais darbais, skirtais svarbioms Lietuvai datoms – Sausio 13 -ajai, Vasario 16-ajai, Kovo 11 -ajai, filmuotais sveikinimais, džiuginusiais mokymo centro bendruomenę visą kalėdinę savaitę, dalyvavimu LMS organizuojamuose virtualiuose susitikimuose. Visuotiniame mokinių susirinkime buvo išrinkti atstovai į mokinių tarybą. Tikėtina, kad pasipildžiusi naujais nariais mokinių taryba sėkmingai pradės šių mokslo metų veiklą.

lt_LT