Projektas “Utenos regioninio profesinio mokymo centro pastato, esančio Aukštaičių g. 5, Utenoje, modenizavimas”
Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0009

Projekto pradžia – 2020-11-19
Projekto pabaiga – 2022-11-30

Šis projektas yra skirtas valstybei priklausančių viešųjų pastatų atnaujinimui, jų inžinerinių sistemų fizinių ir energetinių savybių pagerinimui, didinant energijos vartojimo efektyvumą. Utenos regioninis profesinio rengimo centras yra viešoji įstaiga (įm. kodas – 111965099), kurios savininkė yra Lietuvos Respublika.
Projekto metu ketinama atnaujinti pastatą, esantį Aukštaičių g. 5, Utenoje. Šį pastatą sudaro mokomasis korpusas (pastato un. Nr. 8298-3012-1014) ir praktinių užsiėmimų korpusas su dirbtuvėmis Šie pastatai atitinka F energinio naudingumo klasę. Jie yra baigti statyti 1983 metais. Jų inžinerinės sistemos yra bendros, pastatai yra sujungti jungiamaisiais koridoriais ir to paties laikotarpio statybos, todėl jie analizuojami bendrai, nors ir turi atskirus unikalius numerius. Šių pastatų paskirtis – mokslo paskirties pastatai. Pastatų bendrasis plotas – 8.851,12 m2, šildomas plotas – 8.732,56 m2, o tūris – 26.198 m3.
Projekto tikslas – modernizuoti Utenos regioninio profesinio rengimo centro pastatą, siekiant padidinti jų energijos vartojimo efektyvumą, pasiekti C energinio naudingumo klasę, sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) susidarymą bei užtikrinti pastato infrastruktūros atitiktį higienos normoms. Projekto metu bus pagerintos pastato energetinės savybės. Projekto tikslinės grupės yra įstaigos personalas, mokytojai ir mokiniai.
Projekto metu planuojamos diegti tokios energijos taupymo priemonės: išorės sienų šiltinimas, nešiltinto stogo šiltinimas. Pagal atliktą pastato energijos vartojimo audito ataskaitą investicijos į pasirinktą energijos taupymo priemonių grupę yra mažiausios ir siekia 120,59 Eur/m2 (su PVM), paprastasis atsipirkimo laikas 40 metų. Pasirinkta 1 ETPG leistų sutaupyti 317,80 MWh/metus norminės šilumos energijos per metus, pasiekti pastato C energinio naudingumo klasę, sumažinti galutinės energijos sąnaudas daugiau kaip 30 proc.

Esame Projekto parteriais "Praktinių įgūdžių įgijimas Panevėžio profesinio rengimo centro statybos sektoriniame praktinio mokymo centre"

Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0007

Projekto tikslas – padidinti profesinio mokymo patrauklumą ir jo atitiktį darbo rinkos poreikiams.

Projekto tikslinė grupė:
Apdailininko ir apdailininko (statybininko) profesinio mokymo programų mokiniai.

Projekto vykdytojas:
Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras

Projekto partneriai:
• Biržų technologijų ir verslo mokymo centras
• Kupiškio technologijos ir verslo mokykla
• Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla
• Utenos regioninis profesinio mokymo centras
• Kėdainių profesinio rengimo centras
• Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

Įgyvendinus projektą 150 mokinių, besimokančių pagal apdailininko ir apdailininko (statybininko) profesinio mokymo programas įgys reikalingas žinias ir praktinius įgūdžius, prisidės prie šios srities plėtros ir kokybiškų statybos darbų vykdymo. Kokybiškas profesinio mokymo vykdymas prisidės prie profesinio mokymo populiarinimo ir patrauklumo didinimo ir paskatins kitus mokinius pasinaudoti profesinio mokymo siūlomomis galimybėmis. Projekto metu praktinius įgūdžius patobulinę mokiniai sklandžiai įsilies į darbo rinką ir užtikrins sėkmingą savo karjeros plėtrą.
Numatoma projekto vertė: 99 999,31 Eur
Projekto įgyvendinimo laikotarpis : 2020 11 04 – 2022 05 04

Projektas “Praktika Utenos prekybos sektoriniame praktinio mokymo centre”
Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0012

Projekto partneriai:
1. Biržų technologijų ir verslo mokymo centras,
2. Kupiškio technologijos ir verslo mokykla,
3. Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla,
4. Ukmergės technologijų ir verslo mokykla,
Utenos prekybos sektoriniame praktinio mokymo centre praktiką atliks 150 mokinių iš 4 Aukštaitijos regiono profesinio mokymo įstaigų: Biržų technologijų ir verslo mokymo centro, Ukmergės technologijų ir verslo, Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio ir Kupiškio technologijos ir verslo mokyklų, kurios neturi sektorinio praktinio mokymo centro.
Mokiniai mokysis moderniuose prekybos ir buhalterinės apskaitos laboratorijose ir klasėse. Naudosis moderniausia prekybos įranga ir priemonėmis. Praktiniai mokymai vyks pagal 2 mokymo programas ir 8 modulius po 40 val.:
Pagal apskaitininko modulinę profesinio mokymo programą bus mokoma 5 modulių:
1. Buhalterines apskaitos tvarkymas.
2. Turto dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje.
3. Įsipareigojimų dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje
4. Pajamų ir sąnaudų duomenų formavimas ir apskaitymas.
5. Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas.
Pagal Pardavėjo-kasininko modulinę profesinio mokymo programą vyks praktiniai mokymai 3 modulių:
1. Prekių priėmimas ir sandėliavimas.
2. Pirkėjų aptarnavimas.
3. Materialinių vertybių apskaitos vykdymas.
Dėl šių priežasčių mokiniai galės įgyti profesinę kvalifikaciją ir įgūdžius, atitinkančius darbo rinkos poreikius, mokysis naudodamiesi moderniausiomis technologijomis, dirbs su modernia įranga, kokia naudojasi verslo įmonės. To pasėkoje absolventai geriau adaptuosis darbo rinkoje/išsilaikys darbo rinkoje. Mokiniams nebereikės vykti išgyvenamosios vietos į didmiesčius įgyti aukščiau minėtas specialybes. Sumažės jaunimo migracija iš regiono. Išaugs Utenos RPMC populiarumas ir patrauklumas, kaip modernios profesinio rengimo įstaigos, regiono ir verslo bendruomenėse. Pakils profesinio mokymo prestižas visuomenėje.

Projekto pradžia - 2020-11-11
Projekto pabaiga – 2022-05-11

Projektas “Praktinių įgūdžių įgijimas Utenos maisto pramonės sektoriniame praktinio mokymo centre”
Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0008

Projekto partneriai:
1. Marijampolės profesinio rengimo centras,
2. Biržų technologijų ir verslo mokymo centras,
3. Kupiškio technologijos ir verslo mokykla,
4. Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla,
5. Ukmergės technologijų ir verslo mokykla,
6. Zarasų profesinė mokykla.
Utenos maisto pramonės sektoriniame praktinio mokymo centre praktiką atliks 259 mokiniai iš 6 profesinio mokymo įstaigų, kurios neturi sektorinio praktinio mokymo centro arba turi kito ūkio sektoriaus sektorinį praktinio mokymo centrą. Mokiniai dirbs moderniuose mėsos, pieno, perdirbimo, duonos, pyrago gaminių bei konditerijos laboratorijose.

Praktiniai mokymai vyks pagal 3 mokymo programas:
1. Konditerio modulinės profesinio mokymo programos (3 modulius:
1. Nemielinės tešlos konditerijos gaminių gamyba, (40 val.).
2. Konditerijos pusgaminių ir puošimo elementų gamyba, (40 val.).
3. Kreminės konditerijos gamyba, (40 val.). Viso 40 mokinių.
2. Maisto (mėsos ir paukštienos pusgaminių ir gaminių, pieno gaminių, duonos ir pyrago kepinių gamybos) pramonės darbuotojo modulinės profesinio mokymo programos š4 modulius:.
1. Duonos ir pyrago kepinių gamyba. (40 val.)
2. Mėsos ir paukštienos pusgaminių gamyba, (40 val.)
3. Mėsos ir paukštienos gaminių gamyba. (40 val.)
4. Pieno gaminių gamyba, (40 val.). Viso 64 mokiniai.
3. Virėjo modulinės profesinio mokymo programos 3 modulius:
1. Pusgaminių ir karštųjų patiekalų gaminimas ir jų apipavidalinimas. Temomis: Mėsos pusgaminių gaminimas ir Paukštienos pusgaminių gaminimas, (40 val.).
2. Tautinio paveldo patiekalų gaminimas. Tema: Tautinio paveldo patiekalų gaminimas (šakočių, šimtalapių, skilandžių gamyba), (40 val.).
3. Saldžiųjų patiekalų gaminimas. Tema: Kremų gaminimas, (40 val.)
Viso 155 mokiniai.
Projekto pradžia - 2020-11-04
Projekto pabaiga – 2022-05-04

Projektas  Žinios. Įgūdžiai. Darbas

Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0010

Projektas "Bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių Utenos miesto gyventojų įgalinimas integruotis į darbo rinką“,

Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-20-0010

Esame Projekto parneriais „Turi profesiją – turi ateitį!“

Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-01-0001

Esame Projekto partneriais „Praktinių įgūdžių įgijimas sektoriniame praktinio mokymo centre“

Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-000 (Vilniaus automechanikų ir verslo mokykla)

lt_LT