KILNOJAMOJO TURTO VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

 

Aukciono statusas – Įvykęs

Aukciono organizatorius – VšĮ Utenos regioninis profesinio mokymo centras

Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 100 Eur

Kainos didinimo intervalas – 100 Eur

 

Parduodamas turtas – Traktoriaus priekaba 2PTS-6

Aukciono numeris– 255346 

Pradinė pardavimo kaina – 1500 Eur

 

Parduodamas turtas – Ratinis traktorius ChTZ, T-150K

Aukciono numeris – 255352

Pradinė pardavimo kaina – 2000 Eur

 

Parduodamas turtas – Ratinis traktorius Lipecko TG (LTZ), T-40

Aukciono numeris – 255360

Pradinė pardavimo kaina – 2000 Eur

 

Parduodamas turtas – Ratinis traktorius MTZ, Belarus-82

Aukciono numeris – 255362

Pradinė pardavimo kaina – 3500 Eur

 

Parduodamas turtas – Ratinis ekskavatorius JUMZ, EO-2621

Aukciono numeris – 255366 

Pradinė pardavimo kaina – 2600 Eur

 

Parduodamas turtas – Vikšrinis Volgogrado traktorius, DT-75

Aukciono numeris – 255368 

Pradinė pardavimo kaina – 3000 Eur

 

Parduodamas turtas – Lengvasis automobilis Nissan Qashqai

Aukciono numeris – 255375

Pradinė pardavimo kaina – 4000 Eur

 

Turto apžiūra – parduodamą turtą galima apžiūrėti 2023 m. gruodžio 7, 8, 11 dienomis, 12:00-15:00, adresu Aukštaičių g. 5, Utena. Atvykus, skambinti telefonu: +370 670 45133.

Turtas yra parduodamas esamos būklės. Aukciono dalyvis nedalyvaudamas nekilnojamojo turto apžiūroje prisiima dėl to kylančią riziką ir atsakomybę.

 

Registracijos dalyvauti aukcione pradžia 2023-12-12 00.00 val., pabaiga 2023-12-13 23.59 val.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėtas iki dalyvių registravimo pabaigos. Sąskaitos rekvizitai aukciono dalyvio garantiniam įnašui sumokėti: VšĮ Utenos regioninis profesinio mokymo centras (įstaigos kodas 111965099) sąskaitos Nr. LT224010041700030037, Luminor Bank AS, banko kodas 40100 (mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti parduodamo turto adresą). Aukciono dalyviams, nepripažintiems laimėtojais, taip pat asmenims, sumokėjusiems dalyvio garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, dalyvio garantiniai įnašai grąžinami per 5 darbo dienas nuo elektroninio aukciono pabaigos.

Aukciono data ir laikas: pradžia 2023 m. gruodžio 15 d. 9 val., pabaiga 2023 m. gruodžio 18 d. 13.59 val. 

 

Aukciono vykdymo būdas – Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje www.evarzytines.lt.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą turtą terminas ir tvarka. Už Aukcione įsigytą Turtą Aukciono laimėtojas atsiskaito pavedimu sumokėdamas visą Turto kainą per 5 (penkias) darbo dienas nuo Aukciono pabaigos dienos. Aukciono laimėtojo garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą Turtą. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta ir Turtas perduotas-perimtas per 5 darbo dienas nuo visiško Aukciono laimėtojo atsikaitymo už Turtą su Utenos regioniniu profesinio mokymo centru dienos. Sąskaitos, į kurią sumokama parduoto nekilnojamojo turto kaina, rekvizitai: VšĮ Utenos regioninis profesinio mokymo centras (įstaigos kodas 111965099) sąskaitos Nr. LT224010041700030037, Luminor Bank AS, banko kodas 40100 (mokėjimo paskirtyje nurodant Aukciono numerį ir įsigyjamo Turto pavadinimą). Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas.

Kitos aukciono sąlygos. Aukcionas organizuojamas pagal Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktoriaus 2023 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-53 patvirtintą „Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašą“, kurį galima rasti čia. 

 

Informaciją, susijusią su aukcionu, teikia direktoriaus pavaduotoja infrastruktūrai

Skirmantė Trinkūnaitė,

tel. +370 672 96341 ,

el.p. skirmante.trinkunaite@utenosrpmc.lt.