NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO ADRESU J. BASANAVIČIAUS G. 90-34, UTENA, VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS 

Aukciono statusas – Įvykęs

Aukciono organizatorius – VšĮ Utenos regioninis profesinio mokymo centras. 

Parduodamas turtas – Negyvenamoji patalpa pastate 1N5p – Darbo rinkos mokymo centras. Statybos metai – 1968. Bendras plotas: 233,31 kv.m. Pagrindinis plotas: 219,12 kv.m. Patalpos išsidėsčiusios pastato trečiame aukšte. Įrengtos administracinės patalpos, kabinetai, sandėliavimo patalpa, san. mazgai ir kt. 

  • Aukciono numeris 251429             
  • Pradinė pardavimo kaina – 52 000 Eur. 
  • Kainos didinimo intervalas – 600 Eur. 
  • Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 3 500 Eur. 

Turto apžiūra – apžiūros laiką, adresu J. Basanavičiaus g. 90-34, Utena, suderinti iš anksto su direktoriaus pavaduotoja infrastruktūrai Skirmante Trinkūnaite, tel. +370 672 96341 , el.p. skirmante.trinkunaite@utenosrpmc.lt. 

Registracijos dalyvauti aukcione pradžia 2023-10-16 00.00 val., pabaiga 2023-10-18 23.59 val. 

Aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėtas iki dalyvių registravimo pabaigos. Sąskaitos rekvizitai aukciono dalyvio garantiniam įnašui sumokėti: VšĮ Utenos regioninis profesinio mokymo centras (įstaigos kodas 111965099) sąskaitos Nr. LT224010041700030037, Luminor Bank AS, banko kodas 40100 (mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti parduodamo turto adresą). Aukciono dalyviams, nepripažintiems laimėtojais, taip pat asmenims, sumokėjusiems dalyvio garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, dalyvio garantiniai įnašai grąžinami per 5 darbo dienas nuo elektroninio aukciono pabaigos.

Aukciono data ir laikas: pradžia 2023 m. spalio 24 d. 9 val., pabaiga 2023 m. spalio 25 d. 13.59 val. 

Aukciono vykdymo būdas – Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje www.evarzytines.lt. 

Atsiskaitymo už aukcione įgytą turtą terminas ir tvarka. Už Aukcione įsigytą Turtą Aukciono laimėtojas atsiskaito pavedimu sumokėdamas visą Turto kainą per 5 (penkias) darbo dienas nuo Aukciono pabaigos dienos. Aukciono laimėtojo garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą Turtą. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta ir Turtas perduotas-perimtas per 5 darbo dienas nuo visiško Aukciono laimėtojo atsikaitymo už Turtą su Utenos regioniniu profesinio mokymo centru dienos. Sąskaitos, į kurią sumokama parduoto nekilnojamojo turto kaina, rekvizitai: VšĮ Utenos regioninis profesinio mokymo centras (įstaigos kodas 111965099) sąskaitos Nr. LT224010041700030037, Luminor Bank AS, banko kodas 40100 (mokėjimo paskirtyje nurodant Aukciono numerį ir įsigyjamo Turto pavadinimą). Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas. 

Kitos aukciono sąlygos. Aukcionas organizuojamas pagal Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktoriaus 2023 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-53 patvirtintą „Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašą“, kurį galima rasti čia. 

Informaciją, susijusią su aukcionu, teikia direktoriaus pavaduotoja infrastruktūrai

Skirmantė Trinkūnaitė,

tel. +370 672 96341 ,

el.p. skirmante.trinkunaite@utenosrpmc.lt.