KILNOJAMOJO TURTO VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

 

Aukciono statusas – paskelbtas

Aukciono organizatorius – VšĮ Utenos regioninis profesinio mokymo centras

Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 100 Eur

Kainos didinimo intervalas – 100 Eur

 

Parduodamas turtas – Frezavimo staklės Griggio, T-45 T-PL CE

Aukciono numeris – 265364 

Pradinė pardavimo kaina – 3300 Eur

 

Parduodamas turtas – Diskinės universalios pjovimo staklės Griggio, CA-400 CE +2,6m

Aukciono numeris – 265366

Pradinė pardavimo kaina – 2300 Eur

 

Parduodamas turtas – Formatinio pjovimo staklės Griggio, CA-400 CE +2,3m

Aukciono numeris – 265368

Pradinė pardavimo kaina – 2300 Eur

 

Parduodamas turtas – Formatinio pjovimo staklės Griggio, CA-400 CE +2,3m

Aukciono numeris – 265370

Pradinė pardavimo kaina – 2300 Eur

 

Parduodamas turtas – Radijalinės skersinio pjovimo staklės Griggio, GR-800 CE

Aukciono numeris – 265372

Pradinė pardavimo kaina – 600 Eur

 

Parduodamas turtas – Hidraulinis surinkimo presas Griggio, GS-3 CE

Aukciono numeris – 265374

Pradinė pardavimo kaina – 2000 Eur

 

Parduodamas turtas – Gręžimo-kaltavimo staklės Griggio, TRC/N

Aukciono numeris – 265376

Pradinė pardavimo kaina – 700 Eur

 

Parduodamas turtas – Obliavimo-lyginimo staklės Griggio, PF-530 R CE

Aukciono numeris – 265378

Pradinė pardavimo kaina – 1600 Eur

 

Parduodamas turtas – Reismusinės obliavimo staklės Griggio, PSA-630 CE

Aukciono numeris – 265380

Pradinė pardavimo kaina – 2300 Eur

 

Parduodamas turtas – Juostinės vertikalaus pjaustymo staklės Griggio, SNAC-640 CE

Aukciono numeris – 265382

Pradinė pardavimo kaina – 800 Eur

 

Parduodamas turtas – MTZ Belarus-80 (G227T)

Aukciono numeris – 265386

Pradinė pardavimo kaina – 2600 Eur

 

Parduodamas turtas – Traktoriaus priekaba Taskento TG 2PTS-4 (G218T)

Aukciono numeris – 265388

Pradinė pardavimo kaina – 500 Eur

 

Parduodamas turtas – Traktoriaus puspriekabė Lidagropromash 1 PTS-2 (G219T)

Aukciono numeris – 265390

Pradinė pardavimo kaina – 200 Eur

 

Turto apžiūra – parduodamą turtą galima apžiūrėti 2024 m. gegužės 20, 21 dienomis, 12:00-15:00, adresu Aukštaičių g. 5, Utena. Atvykus, skambinti telefonu: +370 670 45133.

Turtas yra parduodamas esamos būklės. Aukciono dalyvis nedalyvaudamas turto apžiūroje prisiima dėl to kylančią riziką ir atsakomybę.

 

Registracijos dalyvauti aukcione pradžia 2024-05-22 00.00 val., pabaiga 2024-05-23 23.59 val.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėtas iki dalyvių registravimo pabaigos. Sąskaitos rekvizitai aukciono dalyvio garantiniam įnašui sumokėti: VšĮ Utenos regioninis profesinio mokymo centras (įstaigos kodas 111965099) sąskaitos Nr. LT224010041700030037, Luminor Bank AS, banko kodas 40100 (mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti parduodamo turto pavadinimą ir aukciono numerį). Aukciono dalyviams, nepripažintiems laimėtojais, taip pat asmenims, sumokėjusiems dalyvio garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, dalyvio garantiniai įnašai grąžinami per 5 darbo dienas nuo elektroninio aukciono pabaigos.

Aukciono data ir laikas: pradžia 2024 m. gegužės 27 d. 9 val., pabaiga 2024 m. gegužės 28 d. 13.59 val. 

 

Aukciono vykdymo būdas – Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje www.evarzytines.lt.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą turtą terminas ir tvarka. Už Aukcione įsigytą Turtą Aukciono laimėtojas atsiskaito pavedimu sumokėdamas visą Turto kainą per 5 (penkias) darbo dienas nuo Aukciono pabaigos dienos. Aukciono laimėtojo garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą Turtą. PVM sąskaita faktūra už parduotą Turtą išrašoma ir Turtas perduodamas-perimamas per 5 darbo dienas nuo visiško Aukciono laimėtojo atsikaitymo už Turtą su Utenos regioniniu profesinio mokymo centru dienos. Sąskaitos, į kurią sumokama parduoto turto kaina, rekvizitai: VšĮ Utenos regioninis profesinio mokymo centras (įstaigos kodas 111965099) sąskaitos Nr. LT224010041700030037, Luminor Bank AS, banko kodas 40100 (mokėjimo paskirtyje nurodant Aukciono numerį ir įsigyjamo Turto pavadinimą).

Kitos aukciono sąlygos. Aukcionas organizuojamas pagal Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktoriaus 2023 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-53 patvirtintą „Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašą“, kurį galima rasti čia. 

 

Informaciją, susijusią su aukcionu, teikia direktoriaus pavaduotoja infrastruktūrai

Skirmantė Trinkūnaitė,

tel. +370 672 96341 ,

el.p. skirmante.trinkunaite@utenosrpmc.lt.