Naujienos

DARBO SKELBIMAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

Utenos regioninis profesinio mokymo centras, viešoji įstaiga, buveinės adresas Aukštaičių g. 5, LT-28217 Utena, kodas 111965099, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu“, skelbia konkursą Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktoriaus pavaduotojo(-jos) ugdymui pareigoms eiti (vadovų pavaduotojų grupė).

Plačiau