Naujienos

EKOLOGIJOS PASKAITŲ CIKLAS UTENOS RPM CENTRE

2023 m. gruodžio – 2024 m. vasario mėnesiais Utenos RPM centre vyko EKOLOGIJOS paskaitų ciklas 11-okams. Lektorė Inga Jakštonienė supažindino mokinius su pokyčiais mūsų žemėje, kalbėjo apie taršą, jos poveikį žmogui ir gyvajai gamtai. Per paskaitas buvo diskutuojama apie žmogaus indėlį, gelbėjant žemę nuo užterštumo. Mokiniai dalijosi mintimis, ką kiekvienas galėtų padaryti, kad būtų mažiau šiukšlių, taršos, kaip pakeisti savo gyvenimo būdą ir tapti tvaresniais. Paskaitų ciklą papildė ir dvi ekskursijos – į Utenos regiono atliekų tvarkymo centrą ir Utenos vandenis. Ekskursijų metu mokiniai pamatė, kaip sąvartyne yra perdirbamos atliekos, kaip vyksta metano dujų ir komposto gamyba, kaip miesto nuotekos, praeidamos sudėtingą valymo procesą, vėl pavirsta vandeniu, kuris nekenkia gamtai ir žmogui, o yra grąžinamas į šalia tekantį upelį. 11-okai dėkoja grupių vadovėms Ramunei Laurinavičienei, Audrai Udrienei ir soc. pedagogei Janinai Jurgelėnienei už saugias keliones ir buvimą kartu, o lektorei – už suteiktas žinias apie tvaraus gyvenimo principus ir ekologiją.