Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcijos prevencijos Utenos regioninio profesinio rengimo centre tikslas – siekti, kad centre vykdoma veikla būtų skaidri.

Jeigu turite žinių apie galimus korupcijos požymius Utenos regioninio profesinio rengimo centre, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, informaciją galite pateikti:
- tiesiogiai atvykus į centrą ir pateikiant rašytinį pranešimą centro sekretoriui, adresu Aukštaičių g. 5, Utena,
- atsiuntus pranešimą:
- paštu, adresu Aukštaičių g. 5, LT-28217 Utena,
- elektroniniu paštu korupcija@utenosrpmc.lt
- telefonu +370 389 69151
(skambutis apmokestinamas pagal ryšio tiekėjo nustatytus tarifus)

Praneškite apie korupciją

Subjektas, atsakingas už korupcijos prevenciją Centre – gimnazijos skyriaus vedėja Gražina Indriūnienė;
Tel. Nr. – 8 389 69151;
Elektroninis paštas – grazina.indriuniene@utenosrpmc.lt
en_US