Vykdome Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinės profesinio mokymo programos (v. k. T43081103) modulių:

  • TR1 kategorijos traktorių vairavimas (v. k. 3081112)
  • TR2 kategorijos traktorių vairavimas (v. k. 3081113)
  • SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairavimas (v. k. 3081114)

Mokymus savišvietos būdu (eksternu),

Keičiame traktorininkų pažymėjimus:

Informacija atnaujinama.

Informacija atnaujinama.

Informacija atnaujinama.

Keičiant traktorininko pažymėjimą, reikalingi šie dokumentai:

  1. Senas traktorininko pažymėjimas arba mokymo kursų baigimo pažyma (jei traktorininko pažymėjimas pamestas ar prarastas);
  2. Medicininė pažyma (su įrašu, kad galite vairuoti traktorius);
  3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  4. 1 spalvota nuotrauka 3×4.
    Pastaba: traktorininko pažymėjimas galioja 10 metų.

Išsamesnė informacija teikiama tel. +370 655 42050; +370 389 20617