Pilietiškumo pamokos kitaip

2018 m. gruodžio 3 dieną Utenos RPM centre vyko VŠĮ projektų valdymo ir mokymo centro ir Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos inicijuoto projekto „Būk pilietiškas ir atsakingas“ pirmasis susitikimas su mokiniais. Projekto tikslas – didinti jaunimo nepakantumą korupcijai ir galimybes dalyvauti viešojo valdymo procesuose. Mokymo centre svečiavosi nepriklausoma ekspertė Algimanta Pabedinskienė, VŠĮ projektų valdymo ir mokymo centro direktorius Vaidotas Petronis, Policijos Imuniteto valdybos viršininkas Elanas Jablonskas, kurie kalbėjo apie jaunų žmonių sąmoningumą ir pilietiškumą, suteikė žinių apie valstybės turimos informacijos naudojimo ir gyventojų dalyvavimo viešojo valdymo procesuose galimybes, bendruomenės narių gebėjimus, pilietiškų vietos lyderių ugdymą. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Loretos Baltuškienės teigimu, dalyvaudami projekto renginiuose mokiniai ne tik ugdysis pilietinę brandą ir sąmoningumą, bet ir mokysis aktyviai dalyvauti viešojo valdymo procesuose.

Daugiau nuotraukų matysite čia>>>