PADĖKA NUOŠIRDŲ IR ATSAKINGĄ DARBĄ

2018 metų gruodžio 18 dieną Utenos RPM centro kolektyvui įteikta PADĖKA už nuoširdų ir atsakingą darbą, didelį indėlį ruošiant įvairių profesijų specialistus, negailint nei fizinių, nei dvasinių jėgų ugdant jaunimą. PADĖKĄ pasirašė Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė. Mokymo centro direktorius Zenonas Alekna pasidžiaugė sėkminga mokyklos veikla ir, prisidėdamas prie LR SEIMO sveikinimų, taip pat nuoširdžiai sveikino ir dėkojo darniam ir darbščiam mokymo centro kolektyvui.