PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS PROGRAMOS „SAVU KELIU“ KOORDINATORIŲ MOKYMAI

2019 m. sausio 17 d. Utenos RPM centre vyko psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programos „Savu keliu“ koordinatorių mokymai, kuriuose dalyvavo grupių vadovai, klasių ir bendrabučio auklėtojos. Mokymus vedė Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dėstytoja Dr. Rita Ilgūnė Martinėlienė. Pagrindinis seminaro tikslas – įgalinti mokyklos bendruomenes mažinti mokinių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo riziką ir skatinti apsauginių veiksnių formavimąsi. Lektorė kalbėjo apie prevencinės veiklos svarbą mokykloje, psichoaktyvias medžiagas ir jų vartojimą, pristatė rizikos ir apsauginius veiksnius, davė patarimų, kaip programą integruoti į mokomuosius dalykus, kaip padėti mokiniams ugdytis socialines ir emocines kompetencijas. Atsakingos už mokymų mokykloje įgyvendinimą socialinės pedagogės Janinos Jurgelėnienės teigimu, vykdant prevencinę programą „Savu keliu“ ir derinant tarpusavyje kelis prevencijos priemonių modelius, galima šią programą įgyvendinti platesniame veiklų kontekste.