PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCINĖS PROGRAMOS „SAVU KELIU“ 9-12 KL. MOKINIŲ ANKETINĖS APKLAUSOS REZULTATAI

2018–2019 m. m. Utenos RPM centre pradėta vykdyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencinė programa „Savu keliu“ 9–12 kl. mokiniams. Prevencinės programos „Savu keliu“ paskirtis – įgalinti mokyklos bendruomenes mažinti mokinių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo riziką ir skatinti apsauginių veiksnių formavimąsi. Balandžio 4 d. Utenos RPM centre vyko bendruomenės susirinkimas, kuriame buvo pristatyti programos „Savu keliu“ 9–12 kl. mokinių anketinės apklausos rezultatai. Tyrimo rezultatus pateikė ir nagrinėjo viešnia iš Vilniaus kolegijos –  Pedagogikos fakulteto lektorė Rita Ilgūnė Martinėlienė. Lektorės teigimu, įgyvendinant programą tikimasi, kad pagerės mokinių, dalyvavusių programoje, žinios apie alkoholio, tabako ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo poveikį ir pasekmes, pasikeis mokinių nuostatos ir vertybės.