IŠKILMINGA PROFESINIO MOKYMO DIPLOMŲ ĮTEIKIMO ŠVENTĖ UTENOS RPM CENTRE „ATSIKELTI RYTĄ IR EITI, IR VADINT VISA TAI GYVENIMU...“

Atsikelti rytą ir eiti per saulės šviesą, per skardų balsą žmogaus ir per gausmą balsų, pripildžiusių erdvę...“

Birželio 27 d. dar vienerius mokslo metus Utenos RPM centre vainikavo profesinio mokymo diplomų įteikimo šventė „ATSIKELTI RYTĄ IR EITI, IR VADINT VISA TAI – GYVENIMU...“ Kiekvienais metais ši diena ypatinga, nes tylų graudulį ir didelį džiaugsmą, įveikus dar vieną laiptelį gyvenime, išgyvena naujas būrys jaunų žmonių. Absolventų rimtis rodė, kokia prasminga ir svarbi akimirka vyksta čia ir dabar. Iškilmingą sveikinimo žodį taręs mokymo centro direktorius Zenonas Alekna pasidžiaugė, kad darbo rinką papildys net 163 specialistai – automobilių mechanikai, staliai, statybininkai (apdailininkai), maisto pramonės darbuotojai, virėjai, apskaitininkai-kasininkai, viešbučio darbuotojai ir mokslo metus pusmečiu anksčiau baigę konditeriai. Kalbėjo apie atsivėrusias galimybes pamatyti pasaulį, patobulėti svetur ir priminė, kad jaunų specialistų reikia ir Lietuvoje, savo krašte. Sveikinimo žodį absolventams tarė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Baltuškienė, pakvietusi mokinius sugrįžti mokytis į tęstinį profesinį mokymą, teikiantį asmenims didesnes profesines galimybes prisitaikyti prie naujos darbo rinkos situacijos, prie sparčiai kintančių rinkos poreikių. Sveikinimo akimirką tęsė muzikos mokytojo Valdo Laurinavičiaus atliekama daina „Eik, vaike, eik...“ ir renginio vedėjos mokytojos Daivos Šereikienės žodžiai apie gyvenimą, kuris yra gražus, absoliuti vertybė. „Kiek žmoguje gerumo, tiek jame ir gyvenimo...“ Cituodama žymaus lietuvių poeto Justino Marcinkevičiaus žodžius renginio vedėja stabtelėjo ir pasiūlė atsakyti į klausimą: kiek gerumo yra kiekviename? Turbūt tiek, kiek jis geba gyventi ir dėl savęs, ir dėl ko nors kito. Juk gerumas – tai sielos būsena, kai tu myli visus ir viską: save, žmones, paukštį, medį... Kai negali pastumti, įžeisti, sutrypti, išduoti. Kai gali atleisti, suprasti, užjausti, padėti. Palinkėjo mokiniams vertinti save,  savo širdies nepaversti pigiu viešbučiu, ten įsirengti prabangius apartamentus išrinktiesiems, kurie neterš širdies, nes žinos, kokią kainą teko sumokėti, kad patektų vidun... Jautriai išdalinusi žodžius kaip žydinčių gėlių žiedus ragino kurti gerumą pirmiausia savo širdyje, paskui – gyvenime. Juk tos kūrybos pradžia  – čia, mokykloje, kurioje mokinius lydėjo mokytojai ir grupių vadovai. Jų sveikinimo žodžiai taip pat buvo skirti išeinantiems. Taip pat jautrūs, pilni dėmesio ir meilės. Čia ir dabar liejosi ir absolventų padėkos mokytojams, grupių vadovams, mokyklos administracijai ir kitiems darbuotojams. Tiek daug nuoširdumo sutilpo salėje, pilnoje ne tik išeinančiųjų, bet ir svečių, atvykusių pasveikinti brangiausių žmonių ir kartu pasidžiaugti rankose laikomais profesinio mokymo baigimo diplomais. Skambant paskutiniams šventės akordams absolventai skirstėsi įamžinti nuotraukose širdžiai brangių akimirkų ir visa tai, ką išgyveno, patyrė, išmoko čia, mokykloje, išsinešti į tolimesnį karjeros kelią, kuriame turės „atsikelti kiekvieną rytą ir eiti, ir vadint visa tai – gyvenimu...“

Daugiau nuotraukų matysite čia>>>