Susitikimas su socialiniais partneriais

2019 m. lapkričio 18 d. Utenos RPMC Suaugusiųjų mokymo skyriuje vyko susitikimas su socialiniais partneriais ir seimo nariais Edmundu Pupiniu, Paule Kuzmickiene, Utenos rajono savivaldybės tarybos nariu Mindaugu Rameliu, kuriame taip pat dalyvavo Užimtumo tarnybos Panevėžio klientų aptarnavimo departamento Utenos skyriaus atstovai, UAB „Umega“, UAB „SDG“, UAB „Sigerija“ atstovai.

Susitikime buvo aptartos problemos ir iššūkiai, su kuriais susidūrė suaugusiųjų tęstinį profesinį mokymą organizuojančios mokymo įstaigos, įsigaliojus 2018 m. lapkričio 22 d. ŠMM ministro įsakymui Nr. V-779 „Dėl profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kai nustojo galioti dalykinės formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos, ir visoje Lietuvoje yra pereinama prie modulinių profesinio mokymo programų.

Taip pat buvo kalbama apie problemas pirminiame profesiniame mokyme. Diskutuota apie 2020 m. valstybės biudžeto projektą, valdančiųjų siūlomus mokesčius, situaciją įstaigose, etatinį darbo apmokėjimą, darbuotojų lūkesčius ir pagrindines problemas.