ADVENTINĖ POPIETĖ „MELDŽIUOS ŠVIESĄ ŠIOJ NAKTY...“

„Tylios nakties“ melodija 2019 m. gruodžio 19 d. Utenos RPM centre prasidėjo adventinė popietė „MELDŽIUOS UŽ ŠVIESĄ ŠIOJ NAKTY...“ Didelė ir darni šeima – mokytojai, mokiniai, kiti bendruomenės nariai – susirinko netradicinei maldai – kartu išgyventi ateinančios šviesos – kūdikėlio Jėzaus – gimimą. Mokinių ir mokytojų ištarti žodžiai, uždegtos žvakutės, prasmingi pasakojimai ir sesės vienuolės Linos Rinkauskaitės pristatyti advento bei Kalėdų simboliai kūrė ypatingą šventinę nuotaiką, bendruomeniškumo jausmą, kada galima tyra širdimi išgyventi šventinę akimirką kartu. Ją tęsė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Baltuškienė, kuri  palinkėjo, žengiant per naują laiko slenkstį, pajusti dienos prasmę, o įgyvendinant savo tikslus, nepristigti atkaklumo ir ryžto. Renginio svečias – Utenos KRISTAUS ŽENGIMO Į DANGŲ parapijos klebonas Kęstutis Palepšis,  – kalbėdamas apie ypatingą advento ir Šv. Kalėdų laikotarpį, priminė Kristaus žodžius: „Aš pasaulio šviesa“. Jo teigimu, šie žodžiai tebegalioja ir šiandien, tačiau žmogui, gyvenančiam technologijų pažangos, bet dvasinės krizės amžiuje, labai sunku tuo patikėti. Kviesdamas gyventi ne smerkiant tamsą, o įžiebiant šviesą ir uždegant žvakutę, palinkėjo kiekvienam širdy išgyventi tikrąsias Kalėdas, kurių neįmanoma įvynioti į dovanų popierių. Tikėtina, kad melsdamiesi už šviesą patikėjom, kad Kalėdos ateis tada, kai mūsų namuose bus vietos visiems, kai dalinsim savo gerumą, kai bandysim suprasti žmogų, kai priimsim dalykus, kurių nemato akys, o svarbiausia – kai išmoksim vieni kitus mylėti... Dėkodama renginio organizatorei ir vedėjai mokytojai Daivai Šereikienei ir jos kūrybinei grupei už išskirtines akimirkas kartu, mokymo centro administracija pakvietė pasivaišinti būsimųjų konditerių iškeptu tortu ir šventinę akimirką pratęsti Kaune – Valdo Adamkaus muziejuje ir VDU didžiojoje salėje klausantis Kosto Smorigino ir Vytauto Lukočiaus kamerinio orkestro dainų.

Daugiau nuotraukų matysite čia>>>