PADĖKA DALYVAVIMĄ „ECVET“ PRIEMONĖS FILMAVIME

2020 m. birželio 12 d. Utenos RPM centre vyko ECVET (Europos profesinio mokymo kreditų sistema) priemonės, užtikrinančios profesinio mokymo sistemų skaidrumą, tarpusavio pasitikėjimą ir mobilumą profesinio mokymo erdvėje, filmavimas. Už dalyvavimą kuriant vaizdo medžiagą, pristatant specialybes, mokymo centro administracija dėkoja Mr-18 gr. mokinėms Ugnei Misiūnaitei, Erikai Nazmudinovai, Gretai Miškinytei ir Vidai Bubėnienei. Džiugu, kad mokiniai noriai dalyvauja veiklose, padedančiose kurti vieningą mobilumo organizavimo struktūrą visoje Europoje.