2014-1-LT01-KA102-000151 TARPTAUTINĖ PRAKTIKA ES VALSTYBĖSE - ŽINGSNIS Į GERESNĮ DARBĄ RYTOJ

in Erasmus+ programos projektai

ERASMUS +PROGRAMOS PROJEKTAS

„TARPTAUTINĖ PRAKTIKA ES VALSTYBĖSE - ŽINGSNIS Į GERESNĮ DARBĄ RYTOJ“

NR. 2014-1-LT01-KA102-000151‚


Projekto pradžia 2014-06-01
Projekto pabaiga 2015-05-31
Projekto vadovas Nijolė Gailešienė
Projekto biudžetas - 157988.00 eurai
Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti 72 Utenos RPMC pirminio profesinio mokymo mokinių profesines žinias ir praktinius įgūdžius, siekiant didinti jų verslumą, integraciją ir konkurencingumą Lietuvos ir tarptautinėje ES darbo rinkoje bei tobulinti užsienio kalbos įgūdžius, dalyvaujant stažuotėse ES verslo įmonėse ir profesinio rengimo institucijose.
Projekto siekiniai:
1. Gerinti profesinio mokymo kokybę, teikti besimokantiesiems didesnį mokymosi būdų pasirinkimą dalyvaujant stažuotėse užsienio profesinio mokymo įstaigose ar verslo įmonėse.
2. Gerinti centro absolventų įdarbinimo ir profesinės integracijos galimybes, sudarant palankesnes sąlygas pereiti į darbo rinką ar tęsti tolimesnes studijas.
3. Populiarinti maisto pramonės ir aptarnavimo specialybes, išnaudojant Utenos RPM centre įsteigtus prekybos ir maisto pramonės sektorinius praktinio mokymo centrus, sudarant galimybę mokiniams stažuotis užsienyje, siekiant tenkinti Utenos regiono ir Lietuvos maisto pramonės ir aptarnavimo įmonių poreikius.
Projektas skirtas moksleivių pirminiams profesinio rengimo įgūdžiams ir kompetencijoms tobulinti, gerinant profesinio praktinio mokymo kokybę, įdarbinimo ir profesinės integracijos galimybes, sudarant palankesnes sąlygas pareiti iš švietimo sistemos į darbo rinką ar tęsti tolimesnes studijas.
Projekto tikslinė grupė – 72 Utenos regioninio profesinio mokymo centro I-III kurso šių specialybių mokiniai:
• 26 maisto pramonės darbuotojo bei maisto produktų gamybos darbuotojo specialybės mokiniai.
Augant mėsos, pieno, duonos, konditerijos vartojimui, maisto pramonės ir aptarnavimo srities specialybės tarp jaunimo ne tokios populiarios. Šių darbuotojų stygius jaučiamas ir Lietuvoje, ir užsienio šalyse. Vienas iš prioritetinių šių metų tikslų – populiarinti šias specialybes, nes jos labai reikalingos Lietuvos maisto pramonei ir verslui. Nors šiuo metu Utenos RPMC yra geros sąlygos rengti šios srities specialistus, tačiau galimybė stažuotis užsienyje paskatins mokinius aktyviau rinktis būtent šias specialybes. Dalyvaudami stažuotėse užsienyje moksleiviai įgis žinių, įgūdžių, gebėjimų, o turėdami patirties galės šį darbą atlikti profesionaliai ir kvalifikuotai.
1. 10 būsimųjų mėsininkų stažuosis Danijos Uddannelsescentret i Roskilde, nes praktinio mokymo metu siūlomos programos apima visą procesą – nuo gyvulių skerdimo iki produkcijos pateikimo vartotojui Uddannelsescentret i Roskilde mėsininkų rengimo mokymo bazė geriausia ne tik Europoje, bet ir pasaulyje. Mokiniai tobulins praktinius įgūdžius kiaulių skerdimo srityje.
2. 10 būsimų pieno perdirbėjų, mėsininkų ir kepėjų stažuosis Austrijoje. Praktiką jie atliks smulkiose mėsinėse ar mėsos užkandžių užeigose, ūkininkų ar kooperatyvų pieninėse, kepyklėlėse ar konditerijos cechuose. Stažuotės dalyviai įgis ne tik profesinių praktinio darbo įgūdžių, bet ir iš arti pamatys šeimos verslą, įgis verslumo pagrindų. Tai ateityje leis ir patiems pradėti verslą.
3. 6 būsimieji kepėjai ir mėsininkai stažuosis Italijos Fattoria Biologica Patricei ekologinime ūkyje, kuriame yra ekologinė duonos kepykla, mėsinė, malūnas, alyvuogių spaudykla bei vynuogių vyno darykla. Šiame ūkyje gaminama didelis asortimentas ekologiškų produktų: miltai, kruopos, makaronai, duona, picos, įvairūs rūkyti ir vytinti mėsos produktai, ekologiškas alyvuogių aliejus ir vynas, įvairių prieskonių rinkiniai. Stažuotės dalyviai susipažins su šių ekologiškų produktų gamybos technologija, įgis praktinių įgūdžių juos gaminant ir paruošiant realizacijai.
• 26 klientų aptarnavimo sferos specialybių mokiniai (virėjai, padavėjai ir barmenai, viešbučių darbuotojai, prekybos vadybininkų padėjėjai) stažuosis šiose įmonėse:
1. 8 Italijos viešbutyje Pietrenere s.r.l . Čia mokiniai tobulins praktinius darbo įgūdžius, dirbdami konkrečioje darbo vietoje: šio viešbučio registratūroje, restorane, virtuvėje, kambarių aptarnavimo tarnyboje, Spa.
2. 8 mokiniai stažuosis Maltoje ir dirbs San Paulo ir Slema miestų viešbučiuose.
3. 10 dalyvių dirbs Austrijos Burg Hochosterwitz, Kristal, Hecker Wolfsberg, Winter, Romatic post ir kt., kur mokiniai iš Utenos RPMC ir kitų Lietuvos profesinių mokyklų jau daugelį metų atlieka praktiką. Austrijoje jau seniai yra įgyvendintas dualinis mokymas, t. y. praktinis mokymas darbo vietoje. Todėl šioje šalyje darbdaviai ne tik mielai priima į praktiką mokinius ir studentus, bet ir moka vertinti jų įgytus praktinius įgūdžius pagal ECVET reikalavimus.
• 20 būsimų automobilių mechanikų stažuosis Vokietijos ir Austrijos automobilių servisuose ar automobilių pardavimo įmonėse. Būtent šių valstybių automobiliai populiariausi tarp lietuvių, šių šalių automechanikai pasižymi dideliu kruopštumu, jų autoservisai įrengti naudojant moderniausią gedimų diagnostikos ir remonto įrangą. Būsimieji mechanikai tobulins savo darbo įgūdžius, dirbdami su naujausia technologine automobilių techninės priežiūros bei remonto įranga ir įrankiais, susipažins su naudotų eksploatacinių medžiagų, skysčių ir tepimo medžiagų surinkimo ir utilizavimo tvarka, tobulins bendravimo su klientais įgūdžius.
Be minėtų kompetencijų, dalyviai tobulins bendrąsias kompetencijas: lavins bendravimo (elgesio kultūros) gebėjimus, ugdysis paslaugumo, tolerancijos kitų šalių tradicijoms, kultūrai, papročiams įgūdžius, pagerins mokymosi rezultatus. Bus patobulintos ir asmeninės mokinių savybės: išmoks labiau pasitikėti savimi, bus savarankiškesni, veiklesni, tenkins pažinimo poreikius, ugdysis bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, tobulins svetingumo, paslaugumo, klientų aptarnavimo įgūdžius.
Stažuočių dalyviai įgis labai svarbios dalyvavimo projektinėje veikloje patirties, t. y. dalyvaus rengiant stažuotės programas, ruošis kelionei, pasirašys sutartis, įgaus naujos patirties keliaujant lėktuvu.
Europos šalyse įgytos kompetencijos užtikrins sėkmingesnę mokinių 2014–2016 m. Utenos RPMC strateginiame plane ir 2014 Veiklos programoje numatyta, kad vertinant mokinių teorinius ir praktinius įgūdžius, bus pradėta naudoti Europos profesinio mokymo kreditų sistemą (ECVET), todėl šis projektas bus pirmas bandymas pasinaudoti ECVET Utenos RPMC ir įgyti patirties šioje srityje. Europos profesinio mokymo kreditų sistemą (ECVET) leis dalyviams paprasčiau kontroliuoti individualaus mokymosi patirtį ir padaryti ją patrauklesnę, vienodai suprantamą skirtingos šalyse ir skirtingose mokymosi aplinkose.

Dalyvių atranka
Stažuotės dalyvių atranka bus vykdoma vadovaujantis šiais kriterijais:
- profesinės žinios,
- praktiniai įgūdžiai,
- gebėjimas atstovauti mokyklai, šaliai, pristatyti save užsienio šalyje,
- gebėjimas bendrauti anglų ir vokiečių kalbomis,
- aktyvumas dalyvaujant mokyklos užklasinėje veikloje,
- asmeninės savybės.
Atrankos komisijos sprendimai bus protokoluojami, jie bus skelbiami Utenos RPMC centro tinklalapyje.

STAŽUOTĖS
1. Austrija 2014-07-12-2014-08-10
2. Austrija 2014-08-02-2014-08-31
3. Italija 2014-09-20-2014-10-11
4. Malta 2014-09-28-2014-10-05
5. Vokietija 2014-10-12-2014-11-01
6. Austrija
7. Danija
8. Italija

SKLAIDA

Į stažuotes turės galimybes išvykti 92 mokiniai, 8 profesijos mokytojai ir 3 profesinės reabilitacijos specialistai>>>

STAŽUOTĖ AUSTRIJOJE>>>

Video filmas iš stažuotės Austrijoje>>>

ECVET JAU UTENOS RPMC>>>

Kvietimas  į  renginį >>>

Projekto rezultatų pristatymo renginys >>>