LLP-LdV-IVT-2013-LT-0837

in Leonardo Da Vinci projektai

Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci mobilumo projektas „GARDI MĖSA“ Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0837

Skirtas pirminio profesinio mokymo lygmens moksleivių maisto pramonės, maisto produktų gamybos darbuotojų ir virėjo specialybių moksleivių profesinių kompetencijų tobulinimui.
18 Utenos regioninio profesinio mokymo centro mokinių, 9 Kauno maisto ir prekybos mokymo centro mokiniai ir po 8 mokinius iš Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokyklos ir kelmės profesinio rengimo centro turės galimybę 3, 4 ir 5 savaites stažuotis Austrijoje, Suomijoje ir Danijoje.


Projekto rengėjas: Utenos regioninis profesinio mokymo centras

Kiti siunčiantys partneriai:
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras
Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla
Kelmės profesinio rengimo centras

Priimantys partneriai užsienyje:
Austrijos Land und Forstwirtschaftlicher Betrieb
Suomijos Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
Uddannelsescentret i Roskilde – Slagteriskolen

Stažuotės laikas:
Austrijoje 2013-06-15 iki 2013-07-14 (4 savaitės)
Suomijoje 2013-09-08 iki 2013-09-28 (3 savaitės)
Danijoje 2013-11-03 iki 2013-12-07 (5 savaitės)

Stažuočių metu dalyviai turės galimybę:
susipažinti su priimančių partnerių naujausiomis maisto perdirbimo technologijomis, mėsos apdorojimo bei jos produktų ruošimo realizavimui procesu, patobulinti savo užsienio kalbos įgūdžius profesinėje veikloje, bendraujant su kitų šalių moksleiviais bei darbuotojais, praplėsti savo sociokultūrinį bei tarpkultūrinį akiratį pažindami priimančios šalies kultūrą, papročius, tradicijas.
Projekto nauda ir rezultatai:
1) Atlikę projekte numatytą stažuotę, moksleiviai įgys pasitikėjimo savimi, savo gebėjimais, profesinį pasididžiavimą, noro siekti žinių ir tobulėti, įgyti patirties dirbti tarptautinėje komandoje, galės darbą atlikti kvalifikuotai, sėkmingiau konkuruoti darbo rinkoje.
2) bus organizuojamas stažuotės dalyvių įgytų praktinių įgūdžų demonstravimas kasmetinėje profesinio meistriškumo šventėje. 2014 vasario mėn. Utenos RPMC esančiame sektoriniame maisto pramonės praktinio mokymo centre bus pravestas seminaras panašaus profilio profesijos mokytojams bei moksleiviams, mėsos perdirbimo pramonės ir mėsos prekybos įmonių atstovams. Šiuo seminaru bus siekiama potencialiems darbdaviams pristatyti jaunus darbuotojus, kurie darbo vietose pademonstruos savo įgūdžius;
3) projekto dalyviai gaus Europass dokumentus.
4) stažuotė bus įskaityta kaip mokomosios praktikos dalis.

Mokiniai bus atrenkami pagal šiuos kriterijus:
• profesines žinias,
• praktinius įgūdžius,
• gebėjimą atstovauti mokyklą, šalį ir save užsienio šalyje,
• komunikacinius įgūdžius užsienio kalba (anglų, vokiečių),
• užklasine veikla,
• asmenines savybes.

Birželio mėn. vyks dalyvių atranka.
Tiksli data bus paskelbta mokyklos internetiniame tinklalapyje ir mokyklos skelbimų lentoje. Mokiniai, norintys dalyvauti projekto dalyvių atrankoje, projekto vadovei turės pateikti prašymus. Atrankos metu potencialūs projekto dalyviai bus supažindinti su projektu, turės pildyti anketą ir dalyvauti individualiame pokalbyje su atrankos komisija.

Atrankos rezultatai

Atrankos komisijos posėdžio protokolas stažuotei į Austriją>>

Atrankos komisijos posėdžio protokolas stažuotei į Daniją>>>

   
 Stažuotė Austrijoje  Stažuotė Suomijoje  Stažuotė Danijoje


Sklaida:
Nauji projektai – naujos galimybės (http://www.utenosrpmc.lt/index.php/343-nauji-projektai-naujos-galimybes)


Vykdoma atranka (http://www.utenosrpmc.lt/index.php/349-maisto-pramones-maisto-produkt-gamybos-darbuotoj-ir-virejo-specialybi-mokini-demesiui)

Stažuotė Austrijoje (http://www.pppvm.lt/mokiniu%20stazuote%20austrijoje%200837.htm)

Utenos RPM centras dalyvavo projektų sklaidos renginyje Kelmėje (http://www.utenosrpmc.lt/index.php/naujienos/420-utenos-rpm-centras-dalyvavo-projekt-sklaidos-renginyje-kelmeje)

Būsimieji maisto produktų gamybos darbuotojai stažuosis Danijoje (http://www.utenosrpmc.lt/index.php/naujienos/421-busimieji-maisto-produkt-gamybos-darbuotojai-stazuosis-danijoje)

Atranka į stažuotę Austrijoje (http://www.utenosrpmc.lt/index.php/naujienos/476-maisto-pramones-maisto-produkt-gamybos-darbuotoj-ir-virejo-specialybi-moksleivi-demesiui)

Grupė būsimų maistininkų stažuosis Karintijos žemėje Austrijoje (http://www.utenosrpmc.lt/index.php/naujienos/522-grupe-busim-maistinink-stazuosis-karintijos-zemeje-austrijoje)

http://www.vv-beratungsservice.com/referenzen.html>>>

http://www.abiedermann.at/international.html>>>