„VISOS DURYS ATSIDARO, KAI PABELDI ŠIRDIMI...“

2017 metų birželio 23 dieną Utenos RPM centre vyko profesinio mokymo diplomų įteikimo šventė „VISOS DURYS ATSIDARO, KAI PABELDI ŠIRDIMI...“Atnaujintoje šviesioje aktų salėje susirinkusių absolventų veiduose jautėsi ir džiaugsmas, ir liūdesys, ir savotiška įtampa – pagaliau viskas... nejaugi viskas... Šias emocijas dar labiau sustiprino Beatos saksofono melodija, Mindaugo armonikos garsai ir Karolinos atliekama daina, pakvietusi suklusti širdimi ir išgirsti dar vieną – paskutinę šioje mokykloje – pamoką. Ją sveikinimo žodžiu pradėjo mokymo centro direktorius Zenonas Alekna ir pasidžiaugė kartu su jaunu žmogumi prasmingai nueita kelio atkarpa. O toliau, toliau keliauti šiuo keliu jie jau turės patys. Mokytoja Daiva, kaip visuomet, pasinaudodama iškilminga proga, bandė atrakinti tų mokinių širdis, kurioms šią akimirką taip reikėjo meilės, dėmesio, supratimo, parodyto jautrumo... Juk lieka tai, ką išdalini savo širdimi, visi kiti dalykai yra labai laikini ir trapūs...Tą šventinę akimirką taip norėjosi sustabdyti, tačiau viskas, kas prasideda, turi ir baigtis... Baigėsi dar vieneri mokslo metai, dar vienas pulkas absolventų – kaip paukščių – išskrido į platųjį pasaulį... Išskrido kurti savo gyvenimo, išskrido mokytis belsti širdimi, kad visos durys jiems atsidarytų...