UTENOS RPM CENTRE KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS

2018 gegužes 2–4 dienomis Utenos RPM centre vyko turizmo ir aplinkos tvarkymo specialybių mokinių kūrybinės dirbtuvės, kuriose kartu su Utenos RPM centro būsimaisiais viešbučių darbuotojais dalyvavo mokiniai iš Latvijos, Alantos technologijų ir verslo mokyklos, Zarasų ir Joniškio žemės ūkio mokyklų. Tris dienas mokiniai, vadovaujami profesijos mokytojų Kazimiero Lebionkos, Leono Miklušio ir Ramūno Ivonio, kūrė ir gražino Utenos regioninio  profesinio mokymo centro kiemelį, klojo trinkeles. Merginos, vadovaujamos profesijos mokytojos Stanislavos Siaučiūnienės, ruošė, lygino žemes vejai, pasodino gėlių bei 100 pušų sodinukų naujai rengiamam Lietuvos 100-ečio parkui. Baigiantis kūrybinėms dirbtuvėms, kiekvienas dalyvis galėjo įdėti savo trinkelę į Lietuvos šimtmečio ženklą. Laisvalaikiu tarptautinė komanda aplankė V.Valiušio keramikos muziejų, Utenos kūrybinių industrijų centrą, susipažino su Utenos miesto parkais, grožėjosi viešaisiais gėlynais ir želdynais. Kūrybinės dirbtuvės vyko įgyvendinant Interreg V-A Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną  programos projektą „Labour market without borders“ „Mobility“ Nr.  LLI-183.

Pažintinis vizitas vyko  gyvendinant Interreg V-A Latvijos- Lietuvos bendradarbiavimo per sieną  programos projektą „Labour market without borders“ „Mobility“ Nr.  LLI-183. 

Foto⇒

Video⇒

 

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Utenos regioninis profesinio mokymo centras . Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.