UTENOS RPM CENTRO MOKINIŲ TARYBĄ PAPILDĖ NAUJI NARIAI

2018 m. spalio 1 dieną Utenos RPM centre vyko naujų narių į mokinių tarybą rinkimai. Į rinkimus susirinkusius mokinius pasveikino mokymo centro direktorius Zenonas Alekna ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Baltuškienė. Mokinių susirinkime buvo pristatyta mokinių tarybos koordinatorė mokytoja Loreta Rožienė. Mokinių tarybos pirmininkė Vilija Kudeliovaitė, kviesdama aktyviai dalyvauti rinkimuose, akcentavo pagrindinį mokinių tarybos  tikslą – ne tik paįvairinti mokinių kasdienybę, bet ir padėti visiems, kuriems reikia pagalbos, rodyti teigiamą pavyzdį, nepriekaištingai elgiantis tiek mokykloje, tiek už jos ribų. Pirmininkė priminė mokinių teisę kreiptis į tarybą su pageidavimais, pasiūlymais, nusiskundimais ir perdavė žodį pasiūlytiems kandidatams, kurie savo prisistatymuose kalbėjo apie norą atstovauti mokinių interesus, organizuoti renginius, kartu dirbti tabako, alkoholio bei kitų narkotinių medžiagų prevencijos srityje. Susirinkimo pabaigoje plojimais pasveikinti penki balsavimo būdu išrinkti nauji mokinių tarybos nariai.

Daugiau nuotraukų matysite čia>>>