Susitikimas su mokinių tarybos kuratore Giedre Valančiauskaite

2018 m. spalio 10 d. Utenos RPM centre lankėsi mokymo centro mokinių tarybos kuratorė Giedrė Valančiauskaitė. Susitikimo tikslas – susipažinti su naujais nariais, išrinktais į mokinių tarybą, ir papasakoti apie Lietuvos moksleivių sąjungos veiklą. Kalbėdama apie LMS veiklą, kuratorė pabrėžė  mokinių savivaldos svarbą – pilietinio aktyvumo skatinimą, atstovaujant mokinių interesus, savo ir bendraamžių aplinkos gerinimą, kolektyvinės ir socialinės atsakomybės ugdymą, išmokstant dirbti komandoje, ateities lyderių ugdymą, mokyklos mikroklimato kūrimą, socialinių gebėjimų ugdymą, kuriant karjeros planus, galimybę dalyvauti regiono, šalies ar užsienio šalių moksleivių veiklose, projektuose ir kt. Utenos RPM centro mokinių tarybos pirmininkė Vilija Kudeliovaitė pristatė mokinių tarybos veiklos planą, pasidžiaugė aktyviais nariais, šiais mokslo metais papildžiusiais mokinių tarybą.