UTENOS RPM CENTRE PRAŽYDO 30-ASIS LAISVĖS PAVASARIS

Kovo 11-ajai skirtų renginių ciklas, prasidėjęs kovo 4 d. Menų mokykloje klausant choro UT RE MIO dviejų dalių edukacinio koncerto LAISVĖ (kurį padėjo vesti mokymo dalies administratorė Aušra Lapinskienė), nušvietusio ypatinga nuotaika ir pakylėjusio dvasią, tęsėsi kovo 10 d. šventinės dienos išvakarėse Utenos RPM centre. NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 30-EČIUI paminėti vyko viktorina, kurioje simboliškai dalyvavo trisdešimt mokinių, pasiryžusių savo žinias dovanoti LIETUVAI. Po viktorinos iškilmingam momentui sustoję prie LAISVĖS aukuro ir sugiedoję Lietuvos himną, klausėmės viltingo mokymo centro direktoriaus Zenono Aleknos sveikinimo, renginio vedėjos mokytojos Daivos Šereikienės žodžiais prisilietėme prie skaudžios, bet savos istorijos, sugrąžinusios į praeitį ir suteikusios jėgų nuolat augti, stiebtis, žydėti, o svarbiausia – kurti ir puoselėti savas tradicijas. Jautrią akimirką tęsė muzikos mokytojo Valdo Laurinavičiaus ir jo dukros atliekama daina partizanams ir pilietiškumo bei istorijos mokytojos Vidos Plokštienės iniciatyva trispalvėmis tulpėmis pražydę mokyklos langai ir šventinis kiemelis. Netradicinę dieną vainikavo bendras mokinių ir mokytojų liaudies šokis, gintaro smiltimis paženklinti linkėjimai Lietuvai ir ąžuoliuko sodinimo ritualas, tariant Justino Marcinkevičiaus dramos „Mažvydas“ žodžius: „Šaknim į pragarą, šakom į dangų...“ Kad tik prigytų, kad lapai sužaliuotų...

Akimirkos iš viktorinos>>>

Akimirkos iš renginio>>>