SVARBU ŽINOTI

Nuo 2020 m. kovo 30 d. Utenos regioniniame profesinio mokymo centre ugdymo procesas bus organizuojamas nuotoliniu būdu.

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarka>>>

Mokinius ir mokytojus skaitmeninių technologijų klausimais konsultuos mokytoja metodininkė Galina Šerlatienė. 

Detalesnė informacija pateikta elektroniniame dienyne TAMO.