Struktūrinių fondų projektai

09.1.2-CPVA-K-722-01-0010

Projektas „ŽINIOS. ĮGŪDŽIAI. DARBAS“, 09.1.2-CPVA-K-722-01-0010

Plačiau

14PM-KU-17-1-01103-PR001 (2)

Projektas „Bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių Utenos miesto gyventojų įgalinimas integruotis į darbo rinką“, 08.6.1-ESFA-V-911-20-0010

Plačiau

14PM-KU-17-1-01103-PR001

Projektas „Utenos apskrities ūkininkų bei kaimo gyventojų mokymas skatinant trumpų maisto tiekimo grandinių organizavimą- žemės ūkio produktų gamybą, perdirbimą, realizavimą ir rinkodarą“ Nr. 14PM-KU-17-1-01103-PR001

Plačiau

"LABOUR MARKET WITHOUT BORDERS" MOBILITY“ NR. LLI-183

Plačiau