14PM-KU-17-1-01103-PR001

in Struktūrinių fondų projektai

Projektas „Utenos apskrities ūkininkų bei kaimo gyventojų mokymas skatinant trumpų maisto tiekimo grandinių organizavimą- žemės ūkio produktų gamybą, perdirbimą, realizavimą ir rinkodarą“ Nr. 14PM-KU-17-1-01103-PR001

Projekto pradžia:  2018-02-02                 Projekto pabaiga: 2019-08-01

 

Projekto biudžetas – iki 14 686 eur.

Projekto vadovė – Nijolė Gailešienė

Projekto finansininkė – Edita Tumėnaitė

 

Projekto tikslas – žinių perdavimas Utenos apskrities ūkininkams bei kaimo gyventojams ir jų įgūdžių lavinimas skatinant trumpų maisto tiekimo grandinių organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą, perdirbimą, realizavimą ir rinkodarą.  

Projekto uždaviniai:

  • Apmokyti 20 Utenos apskrities kaimo gyventojų pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa,
  • Apmokyti 120 ūkininkų ir kaimo gyventojų pagal 5 pieno ir mėsos perdirbimo technologijų mokymo programas.
  • Apmokyti 76 ūkininkus ar kaimo gyventojus buhalterinės apskaitos, perdirbamų produktų savikainos skaičiavimo, produktų  reklamos ir realizavimo, e –prekybos.

Visi mokymai bus orientuoti į smulkių maisto tiekimo grandinių kūrimą, skatinant ūkininkus savarankiškai perdirbti ir realizuoti pagamintą produkciją.

Projekto metu kvalifikaciją pakels ne mažiau kaip 120 Utenos apskrities ūkininkų ir kaimo gyventojų,  ketinančių kurti smulkias maisto tiekimo grandines- patys perdirbti ir realizuoti žemės ūkyje pagamintą produkciją.

2018 kovo – balandžio mėn mokymo kursų tvarkaraštis

2019 m. sausio, vasario mėnesių mokymų grafikas>>>