"LABOUR MARKET WITHOUT BORDERS" MOBILITY“ NR. LLI-183

in Struktūrinių fondų projektai

www.latlit.eu 

www.europa.eu 

Projekto tikslas – prisidėti prie darbo jėgos mobilumo didinimo per sieną bei darbo jėgos įgūdžių darbo rinkoje gerinimo, atitinkančių Latvijos  Latgalos regiono ir Lietuvos Utenos ir Šiaulių apskričių poreikius. 

Projektas skirtas profesinio mokymo institucijų mokinių įgūdžių tobulinimui ir galimybės įsidarbinti Latvijos- Lietuvos tarpvalstybiniame gerinime problemai spręsti. Projekte dalyvauja 8 profesinio rengimo institucijos iš Latvijos ir Lietuvos pasienio zonos:

LP _1  Krāslavos savivaldybės taryba,  Krāslava novada dome - http://www.kraslava.lv

PP_2 Malnavos kolegija, Malnavas koledža-  http://www.malnava.lv

PP_3 Daugpilio dizaino vidurinė mokykla, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola Saules Skola, - http://www.saules.lv

PP_4  Balvų savivaldybė ir  Balvų profesinė mokykla, Balvu novada pašvaldiba (Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola ) http://www.bpvv.lv

PP_5  Alantos technologijos ir verslo mokykla,  www.alantostvm.lt/

PP_6  Zarasų žemės ūkio mokykla, https://www.zum.zarasai.lm.lt

PP_7  Utenos regioninis profesinio mokymo centras, www.utenosrpmc.lt

PP_8  Joniškio žemės ūkio mokykla, http://jzum.lt/

Projektas yra skirtas profesinio rengimo institucijų mokinių ir profesijos mokytojų iš 8 dalyvaujančių mokyklų, per dalyvavimą bendruose renginiuose ir bendrus  teorinius  bei praktinius užsiėmimas, skirtus pagerinti praktinius darbo įgūdžius, gebėjimą integruotis į darbo rinką bei mobilumo per sieną skatinimą. 

Projekto veiklos bus vykdomos keturiose skirtingose profesinio mokymo posryčiuose:

  1. Variklinės transporto priemonės, įskaitant automobilių dizainą.
  2. Tekstilė ir grafinis dizainas
  3. Krašovaidžio tvarkymas ir kaimo turizmas
  4. Žemės ūkio technologijos

Projekto metu taip bus tobulinamos profesinio rengimo programos bei  atnaujinama 8 projekte dalyvaujančių profesinio mokymo institucijų praktinio mokymo bazė. Projekte dalyvaus 150 dalyvių, kurie išbandys inovacinius mokymo metodus 

Projekto  vedantysis partneris - Latvijos Respublikos Krāslavos savivaldybės taryba.

Projekto trukmė – 24 mėnesiai (nuo 2017 m. gegužės 07 d. iki 2019 m. gegužės 06 d.). Projekto paramos sutarties pakeitimu projekto įgyvendinimo trukmė gali būti pratęsta.

Bendra projekto vertė –768 308,13  Eur. Bendra projekto vertė, tenkanti projekto partneriui – Utenos regioniniam profesinio mokymo centrui – 111940,04  Eur.

Projekto veikla:

Informacija sklaidai bukletai brošiūros

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Utenos regioninis profesinio mokymo centras.

Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.