14PM-KU-17-1-01103-PR001 (2)

in Struktūrinių fondų projektai

Projektas „Bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių Utenos miesto gyventojų įgalinimas integruotis į darbo rinką“, 08.6.1-ESFA-V-911-20-0010

Projekto tikslas – kompleksiškai, išlaikant numatytus veiksmus suteikti bedarbiams ir ekonomiškai neaktyviems asmenims  naujus profesinius ir kitus reikalingus įgūdžius. Projekto metu bus siekiama bedarbius ir ekonomiškai neaktyvius asmenis traukti į neformalųjį mokymą bei pagerinti jų įsidarbinimo galimybes.

Projekto tikslinė grupė: bedarbiai ir ekonomiškai neaktyvūs Utenos miesto gyventojai (nuo 29 metų).

Projekto metu bus dirbama trimis kryptimis: vykdomas projekto dalyvių psichologinis įgalinimas, karjeros konsultavimas bei neformalus mokymas. Bus siūlomos šios mokymo programos:

  1. Neformaliojo profesinio mokymo, skirtos ekonomiškai neaktyviems asmenims:

1.1. Siuvėjo-sukirpėjo neformaliojo profesinio mokymo programa, 320 val.

1.2. Masažo pagrindų neformaliojo profesinio mokymo programa, 160 val.

1.3. Kasininko neformaliojo profesinio mokymo programa, 160 val.

1.4. Dekoratyvinės kosmetikos neformaliojo profesinio mokymo programa, 320 val.

1.5. Staliaus pradinių žinių ir įgūdžių neformaliojo profesinio mokymo programa, 160 val.

1.6. Apdailininko pradinių žinių ir įgūdžių neformaliojo profesinio mokymo programa, 160 val.

  1. Neformaliojo mokymo programos, skirtos bedarbiams:

2.1. Darbo kasos aparatais pradmenys, 8 val.

2.2. Verslo pradžiamokslis naujokams, 40 val.

2.3. Socialiniai tinklai ir interneto svetainių kūrimas, 40 val.

Projekto dalyviai, sėkmingai užbaigę projekto veiklas, galės lengviau įsilieti į darbo rinką: bus įgavę pasitikėjimo savimi, atradę savo stipriąsias savybes ir įgiję neformalųjį išsilavinimą. Planuojama, kad persikvalifikuos ar darbo įgūdžius patobulins ne mažiau kaip 80 asmenų. Praėjus 6 mėnesiams po projekto įgyvendinimo 10 asmenų įsidarbins arba pradės savarankišką veiklą.

Projekto pradžia: 2019-01-22

Pabaiga: 2022-01-22

Kontaktai pasiteiravimui: Jolita Lilionienė, L. e. suaugusiųjų mokymo skyriaus vedėjo pareigas, Tel. 8-655-42050, Aukštaičių g. 7B.