Apie Mus

Misija

Kūrybinga, motyvuojanti, teikianti kokybiškas švietimo paslaugas profesinio mokymo įstaiga, sudaranti sąlygas kiekvienam norinčiam ugdyti šiuolaikinių technologijų bei kompetencijų lygį atitinkančius, darbo rinkai būtinus įgūdžius, įgyti profesinę kvalifikaciją.

Plačiau

Filosofija

Pilietiškai aktyvi, besimokanti organizacija, turinti tinkamą, pažangią mokymosi infrastruktūrą, siekianti žinių, studijų tęstinumo, lanksčios mokymosi rezultatų kaupimo ir pripažinimo sistemos, ugdanti socialinę atsakomybę ir pagarbą žmogui.

Plačiau

Vizija

Mažinti socialinę atskirtį, atverti kelią naujovėms, ugdyti atvirą, atsakingą, kūrybingą Lietuvos ir Europos pilietį.

Plačiau

Vertybės

Atvirumas. Būti atviriems visuomenei, bendruomenei, pažangioms naujovėms, ypač kitokiam žmogui, skirtingai nuomonei.

Plačiau

Istorija

Mokyklos istorija prasidėjo 1983 m. rugsėjo 1d., kaip naujos, 58 vidurinės profesinės mokyklos.

Plačiau

Strategija

Utenos regioninis profesinio mokymo centras – besimokanti organizacija, pasižyminti komandinio mokymo, persidengiančios vizijos, asmeninio meistriškumo, sisteminio mąstymo bruožais.