Vertybės

Atvirumas. Būti atviriems visuomenei, bendruomenei, pažangioms naujovėms, ypač kitokiam žmogui, skirtingai nuomonei.

Kūrybingumas. Kūrybingai spręsti iškilusias problemas, vertinant tai, kaip galimybę ugdyti mąstančią, kultūringą, tolerantišką asmenybę, gebančią gyventi konkurencijos, nuomonių įvairovės sąlygomis.

Atsakomybė. Kuriant kokybišką bendruomenės ir visuomenės gyvenimą, būti atsakingiems už savo veiksmus, žodžius, gebėti suvokti kito žmogaus svarbą, jo vertę.

Prieinamumas. Suteikti įvairias ugdymo(-si) galimybes, atitinkančias bendruomenės poreikius ir Centro tikslus, įskaitant mokymosi būdą (formas), finansinę paramą.