Kompetencijų vertinimas

Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas