2019 m. veiklos programa

1. Didinti socialinę įtrauktį, plėtojant neformaliojo švietimo paslaugas.   

2. Ugdyti mokytojų IT kompetencijas, atsižvelgiant į technologijų naujoves.   

3. Ugdyti mokinių gebėjimą įsivertinti, atsakomybę už ugdymo (si) rezultatus.  

4. Skatinti mokinių susidomėjimą projektine veikla, stažuotėmis užsienyje.

 

CENTRE VYKDOMŲ MOKYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

Utenos regioninio profesinio mokymo centro (toliau – Centro) vykdomų mokymo programų įgyvendinimo planas reglamentuoja pagrindinio ugdymo programos II dalies, vidurinio, formaliojo profesinio mokymo programų pirmajai kvalifikacijai įgyti vykdymą Centre 2019–2020 mokslo metais.