2019 m. veiklos programa

1. Didinti socialinę įtrauktį, plėtojant neformaliojo švietimo paslaugas.   

2. Ugdyti mokytojų IT kompetencijas, atsižvelgiant į technologijų naujoves.   

3. Ugdyti mokinių gebėjimą įsivertinti, atsakomybę už ugdymo (si) rezultatus.  

4. Skatinti mokinių susidomėjimą projektine veikla, stažuotėmis užsienyje.

 

 

 ____________________

PLAČIAU