Viešieji pirkimai

Atsakingi asmenys VP organizavimui

Informacijos viešinimas CVP IS

LR viešųjų pirkimų įstatymo galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-01-01 iki 2020-06-30

Mažos vertės pirkimų metinė Atn-3 ataskaita

MVPTA neoficiali suvestine redakcija 2019 06

Pirkimo sutarčių ir laimėjusių pasiūlymų skelbimas

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas

Viešųjų pirkimų planas 2018 m.

Viešųjų pirkimų planas 2019 m.