Pareigybės pavadinimas – IT specialistas.

Darbo krūvis – 0,5 etato.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota, su 3 mėnesių išbandymo laikotarpiu.

Darbo užmokestis: 761,67 Eur

Darbo funkcijos: Pagrindinė funkcija – vizualinio turinio kūrimas, maketų ruošimas soc. tinklams, internetinio puslapio administravimas. Plėtoti Centro socialinius tinklus, kurti ir valdyti reklamą soc. tinkluose, kurti trumpus vaizdo įrašus, kuruoti kitus reklamos būdus. Reklamos kampanijų strategijos planavimas (tinklelio sudarymas). Centro išorinės komunikacijos valdymas. Naujienlaiškių kūrimas, siuntimas bei administravimas. Komunikacija Centro viduje apie planuojamas ar įgyvendintas užduotis.

Reikalavimai:

-turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintiną fizinių arba technologijos mokslų, grafinio dizaino studijų srities išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

-išmanyti teisės aktus, susijusius su informacinėmis technologijomis, elektroniniais ryšiais, duomenų apsauga, taip pat dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, informacinių sistemų projektavimo ir kūrimo principus, mokėti naudotis biuro technine įranga; -mokėti dirbti su šiuolaikinėmis kompiuterinėmis informacinėmis sistemomis, taikomosiomis programomis;

-puikūs rašymo, redagavimo ir korektūros, laiko valdymo ir organizaciniai įgūdžiai;

-patirtis rinkodaros srityje (švietimo – privalumas);

-sėkminga rinkodaros kampanijų rengimo ir įgyvendinimo patirtis;

-puikūs bendravimo raštu ir žodžiu įgūdžiai;

-geri analitiniai gebėjimai;

-domėjimasis švietimu ir ugdymu (privalumas);

-renginių planavimo ir vykdymo patirtis (privalumas);

– mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (1 priedas);

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. Gyvenimo aprašymą.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, kasdien nuo 7.30 iki 16.00 val. Utenos regioniniame profesinio mokymo centre, 201 k. personalo specialistas, Aukštaičių g. 5, Utena.

Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Informacija apie atranką laimėjusį asmenį pateikiama žodžiu po pokalbio su visais pakviestais pretendentais.

Data iki kurios pateikiami dokumentai – 2023 m. birželio 7 d. (imtinai).

Atranka vyks 2023 m. birželio 8 d. (ketvirtadienį). Laikas bus praneštas individualiai.

Telefono numeris pasiteirauti: 8-389 69151;

elektroninio pašto adresas: svetlana.guigiene@utenosrpmc.lt