Maisto sektorinis

KONFERENCIJA SVEIKOS GYVENSENOS PAGRINDAI: BIOLOGIŠKAI VERTINGŲ GRŪDINIŲ PRODUKTŲ PANAUDOJIMAS

2024 m. balandžio 18 d. Utenos kolegijoje vyko tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Darnaus vystymosi aspektai: teorija ir praktika”. Centras nuolat užmezga naujus ir puoselėja esamus bendradarbiavimo ryšius su įvairių sričių organizacijomis, kurių dėka profesijos mokytojai ir mokiniai yra įtraukiami į veiklas, suteikiančias galimybę įgyti dar daugiau praktinių žinių ir profesinės patirties. Konferencijos tikslas – aktualizuoti darnaus vystymosi strategijos propagavimą ir įgyvendinimą, mokslo ir švietimo institucijų atliekamų tyrimų indėlį į darnų šalies vystymąsi, dalijimąsi gerąja patirtimi, integruojant darnaus vystymosi principus į studijų procesą. Konferencijai pranešimą rengė ir skaitė Centro profesijos mokytojos Asta Jurkštienė ir Loreta Kiseliova tema “Sveikos gyvensenos pagrindai: biologiškai vertingų grūdinių produktų panaudojimas”. Dėkojame Utenos kolegijai už kvietimą dalyvauti konferencijoje, o mokytojoms už patirties pasidalinimą mokslo bendruomenėje.