Lygios galimybės – tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas nepaisant lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos. Pagarba žmogaus teisėms bei visuomenės įvairovei yra viena pagrindinių demokratinės santvarkos vertybių. Žmogus savo teises ir laisves įgyja nuo gimimo. Pagrindiniai žmogaus teisių gynimo principai yra įtvirtinti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, o konkrečios teisės ir laisvės detaliau aptariamos įstatymuose. 
 
Už lygių galimybių įgyvendinimą atsakingas asmuo Utenos regioniniame profesinio mokymo centre:
Darbų ir civilinės saugos inžinierė
Audronė Cicėnaitė,
tel. 8 389 63947
el. p. audrone.cicenaite@utenosrpmc.lt

Naudingos nuorodos

Nepriklausoma žmogaus teisių institucija, kuri rūpinasi lygių galimybių užtikrinimu Lietuvoje.

Sužinokite daugiau apie žmogaus teises per konkrečias temas, ieškokite pagalbos ir naudokitės šaltiniais: