Uncategorized

PADĖKA KUNIGUI ALGIUI NEVERAUSKUI UŽ URPMC BENDRUOMENEI PAAUKOTAS ŠVENTĄSIAS MIŠIAS

2023 m. gruodžio 12 dieną – įpusėjus Adventui – Utenos RPM centre vykusi netradicinio ugdymo diena „Kalėdų belaukiant“ persikėlė į sakralią erdvę – Kristaus žengimo į dangų bažnyčią, kurioje Šv. Mišias už bendruomenę aukojo mokyklos bičiulis kunigas Algis Neverauskas. Susirinkusius maldai šiuo ypatingu laiku dvasininkas kvietė pakilti virš žemiškų rūpesčių, nepabaigiamų darbų, su meile įsileisti Dievą į namus, į mokyklą, į kasdienybę, ieškant harmonijos tiek savyje, tiek šalia esančiame…URPMC direktorė Loreta Baltuškienė, bendruomenės vardu dėkodama Kristaus žengimo į dangų parapijos klebonui už įtaigų žodį ir drąsinimą atnaujinti tikėjimą, pakvietė gruodžio 21 d. tęsti bendrystę mokykloje vyksiančiame kalėdiniame renginyje.