Renginiai

PADĖKOS IR SUTIKTUVIŲ IŠKILMĖS UTENOS RPM CENTRE

2023 m. vasario 9 d. Utenos RPM centro bendruomenė išgyveno ypatingą atsisveikinimo ir sutiktuvių akimirką. Padėkos žodžiais pagerbti ilgametis mokyklos direktorius Zenonas Alekna ir pavaduotojas infrastruktūrai Stanislovas Kiršanskas, pasveikinta būsima direktorė Loreta Baltuškienė ir nauja pavaduotoja Skirmantė Trinkūnaitė. Vadovavimo mokyklai estafetė perduota susitikus buvusiems, esamiems ir būsimoms…Tarsi simbolinis praeities, dabarties ir ateities dvelksmas saulėtą žiemos dieną, mąstant apie egzistenciją, žmogaus gyvenimo kelią…

Iškilmėse dalyvavo ne tik mokyklos bendruomenė. Sulaukta svečių iš ministerijos, savivaldybės, darbdavių asociacijos. Švietimo, mokslo ir sporto ministrės vardu direktoriui Zenonui Aleknai dėkojo viceministrė Agnė Kudarauskienė; Mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius Julius Jakučinskas; departamento profesinio mokymo skyriaus vedėja Joana Vilimienė. Šilti žodžiai liejosi iš Utenos r. savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Romualdo Kraulišo; Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo direktoriaus Jurgio Dumbravos; amatų rūmų Utenos filialo tarybos pirmininko Rimanto Šiaučiūno ir mokymo centro pirmojo direktoriaus Alberto Žarskaus lūpų. Už neeilines žmogiškumo akimirkas bendruomenės vardu nuoširdų AČIŪ tarė gimnazijos skyriaus vedėja Gražina Indriūnienė, muzikinę padėką dovanojo mokytojai Valdas ir Gintaras, jautrų šokį ir kuriančių, mylinčių bei globojančių rankų paveikslą – mokinių tarybos merginos. Erdvėje pleveno žodžiais neišsakomas nuoširdumas ir visiškas jausmų sąmyšis. Anot iškilmių vedėjos Daivos Šereikienės, ilgu ir liūdna išgyventi atsisveikinimą ir džiugu, viltingai įdomu pasitikti pasiryžusias tęsti pradėtus darbus ir inicijuoti naujus sumanymus.