„Erasmus Days 2020″ UTENOS RPM CENTRE

1 View

Utenos RPM centras prisijungė prie Europos iniciatyvos „Erasmus Days 2020″ ir spalio 16 d. centro bibliotekoje organizavo renginį, kuriame susitiko stažuočių dalyviai. Juos pasveikino Utenos RPM centro direktorius Zenonas Alekna ir projektų skyriaus vadovė Nijolė Gailešienė.

Centro direktorius Zenonas Alekna įteikė stažuočių dalyviams Europasus bei sertifikatus, gautus vykdant projektines veiklas. Renginio metu projektų vadovė Nijolė Gailešienė pristatė Erasmus+ siūlomas galimybes bei įgyvendintus ir vykdomus Erasmus+ programos projektus. Projektų vadovė džiaugėsi, kad Utenos RPM centras aktyviai ir sėkmingai  dalyvauja Erasmus + programos veiklose.  Utenos RPM centras kaip pareiškėjas vykdė 8 Erasmus+ programos  mobilumo projektus, dalyvavo kaip partneris ERASMUS + programos Strateginės partnerystės projektuose. Įgyvendinant Erasmus + programos mobilumo projektus 2014-2020 m. į stažuotes išvyko 522 dalyviai, iš jų 456 įvairių specialybių mokiniai ir 59 profesijos mokytojai ir administracijos darbuotojai.  403 mokiniai  stažavosi įvairiose  ES verslo įmonėse ir 53 atliko praktiką profesinio mokymo institucijose. Įvairiose stažuotėse dalyvavo 113 mokiniais turintieji specialiųjų poreikių ir 145 turintieji mažiau galimybių bei 21 absolventas.

Utenos RPMC kaip priimantysis partneris priėmė mokinius ir mokytojus iš Latvijos, Suomijos, Austrijos, Prancūzijos, Italijos  Ukrainos, Lenkijos, Estijos, Danijos, Baltarusijos profesinio mokymo institucijų ir verslo  įmonių.

Dėstymo vizitams buvo atvykę net 7 verslo įmonių atstovai iš Italijos ir Austrijos, kurie pravedė parodomąsias jautienos ir avienos išpjaustymo, minkštųjų sūrių gamybos, ekologiškos duonos kepimo, picų ir kitų itališkų patiekalų gamybos, verslo plano rengimo  pamokas ne tik Utenos RPMC, bet ir Aukštaitijos regiono profesinių mokyklų mokiniams, mokytojams bei  regiono verslo įmonių atstovams ir ūkininkams.

Projektuose dalyvavę mokiniai ir mokytojai, dalijosi savo įspūdžiais ir patirtimi ir skatino kitus mokinius aktyviai įsitraukti į projektines veiklas ir išbandyti Erasmus+ programos siūlomas galimybes.

Nuotraukų albumas>>>

lt_LT