ukis

Sektorinis praktinio mokymo centras – vieta, turinti pačias geriausias sąlygas ruošti savo srities specialistus.

Mokymo Centras siūlo:

 • įmonėms, besirūpinančioms nuolatiniu darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, kelti darbuotojų kvalifikaciją pagal neformaliąsias, tęstinio mokymo ir individualiąsias programas;
 • galimybę naudotis centro laboratorijomis, vesti seminarus, praktinius užsiėmimus;
 • mokymų turinį ir laiką derinti, atsižvelgiant į įmonės poreikius bei praktinio mokymo centro galimybes;
 • darbdaviams tapti socialiniais partneriais – supažindinti mūsų mokinius su įmonių darbine veikla, spręsti mokinių kokybiškos praktikos bei įdarbinimo klausimus.
 • bendradarbiauti su švietimo įstaigomis ir maitinimo įmonėmis, organizuojant kulinarijos, konditerijos, pieno, mėsos perdirbimo ir gaminių gamybos  pamokas (galime pasiūlyti patalpas Jūsų rengiamiems seminarams, konferencijoms, mokymams, praktiniams užsiėmimams).

MOKINIŲ PRAKTIKA JŪSŲ ĮMONĖJE

PRAKTINIO MOKYMO SUTARTIS

PAMEISTRYSTĖ

Išklausius mokymo programoje nustatytą teorijos valandų skaičių, prasideda praktinis mokymas: pirmiausia – mokymo įstaigoje, o vėliau, įgijus būtiniausių praktinių gebėjimų ir įgūdžių, – realioje darbo vietoje. Besimokantiesiems – tai puiki galimybė išbandyti savo jėgas ir pritaikyti teorijos žinias realioje darbo aplinkoje, o darbdaviams – suteikti būsimam darbuotojui praktinių kompetencijų, reikalingų profesinėje veikloje, arba patobulinti kompetencijas, įgytas mokymo įstaigoje.

Darbdaviai, pageidaujantys, kad jų įmonėje Centro moksleiviai atliktų praktiką, turi sudaryti bendradarbiavimo sutartį.

Organizuojant praktinį mokymą, sudaroma trišalė praktinio mokymo sutartis.

Praktinis mokymas realioje darbo vietoje turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • realioje darbo vietoje turi būti veikiantys įrenginiai, numatyti mokymo programoje;
 • sukomplektuoti reikalingi ir tvarkingi darbo įrankiai, kitos technologinės priemonės, asmeninės apsaugos priemonės;
 • darbo vietoje mokiniams turi būti pateikiamos darbo užduotys;
 • mokinio darbo rezultatai vertinami tokia pačia tvarka, kaip vertinami kvalifikuoti įmonės darbuotojai;
 • darbai, atliekami darbo vietose, turi atitikti mokymo programoje numatytų darbų įvairovę;
 • praktinio mokymo trukmė darbo vietoje – iki 8 val. per dieną.
 • Norėdami mokyti esamus darbuotojus ar surasti naujų, susisiekite su mumis (Kontaktai – Utenos RPMC).
 • Mokymo poreikis dėl darbuotojų mokymo aptariamas dalyvaujant įmonei, suderinamas mokymų tvarkaraštis (mokymų datos, laikas, vieta, kurioje darbuotojas dirbs ir mokysis) ir sudaromas mokymo planas.
 • Pasirašoma trišalė profesinio mokymo sutartis tarp įmonės, pameistrio ir Centro.
 • Mokymas vyksta pagal profesinio mokymo programas. Mokymo programų sąrašas yra pildomas atsižvelgiant į įmonių poreikius.