adult-education

Prekybos sektoriaus praktinio mokymo auditorijose profesinio mokymo įstaigų moksleiviai ir profesijų mokytojai gali dalyvauti įvairiuose praktiniuose užsiėmimuose, išnaudoti turimą įrangą ir įrengimus.

Mokymo centras kviečia kolegas iš kitų profesinio mokymo įstaigų dalyvauti pažintiniuose vizituose, mokymuose ir kursuose, kuriuos veda mokymo centro profesijos mokytojai, ir tokiu būdu dalintis gerąja patirtimi, populiarinti profesinį mokymą ir gerinti jo įvaizdį.

Mokymų ir seminarų temos bei kvalifikacijos tobulinimo programos gali būti rengiamos, atsižvelgiant į interesantų poreikius.